De werkzaamheden voor de aanleg van een vrijliggend fietspad aan de Zwolsesteeg in Genemuiden worden op maandag 13 maart hervat. Die werkzaamheden begonnen al in november, maar moesten toen tijdelijk stil worden gelegd. De gemeente Zwartewaterland heeft daarna eerst de gevolgen van de werkzaamheden voor de natuur in beeld gebracht.

Het aanvullende onderzoek werd nodig na verscherpte regels ten aanzien van stikstof. Met een nieuwe stikstofberekening kunnen de werkzaamheden nu worden hervat. Schagen Infra voert de werkzaamheden uit voor de gemeente. Om de uitstoot van stikstof te verminderen en daarmee binnen de normen te blijven, maakt Schagen Infra bij de werkzaamheden onder andere gebruik van elektrische voertuigen. Het gaat om een vrachtwagen met kraan en een shovel. Beide voertuigen rijden volledig op groene stroom.

Verbeteren van de verkeersveiligheid

Met de aanleg van het vrijliggende fietspad aan de Zwolsesteeg zet de gemeente in op het verder verbeteren van de verkeersveiligheid voor het fietsverkeer. Hierdoor krijgt straks ook het laatste deel van de fietsroute Genemuiden - Zwolle een vrijliggend fietspad. De huidige rijbaan van de Zwolsesteeg blijft beschikbaar voor zwaar gemotoriseerd (landbouw) verkeer.

Maandag 13 maart begint Schagen Infra met voorbereidende werkzaamheden. Dan wordt ook het bestaande fietspad verwijderd. De aanleg van het nieuwe fietspad start een week later. Tijdens de werkzaamheden is de Zwolsesteeg alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Voor het overige verkeer is de Zwolsesteeg afgesloten.

Fietsbrug over de Nieuwe Wetering

Het nieuwe vrijliggende fietspad aan de Zwolsesteeg wordt de komende periode ook aangesloten op het bestaande fietspad langs de Zwolsesteeg. Daarvoor wordt een fietsbrug gemaakt over de Nieuwe Wetering. KLB Waterbouw voert de werkzaamheden gelijktijdig uit met de aanleg van het fietspad. Het nieuwe fietspad is volgens verwachting eind juni 2023 klaar voor gebruik.

De actuele planning staat op www.zwartewaterland.nl/zwolsesteeg.