Onder de Nieuwe Weg/N759 wordt een duiker aangelegd. Deze duiker moet straks zorgen dat het water onder de weg door kan stromen naar de nieuwe watergang langs de Randweg. De werkzaamheden aan de duiker zijn bijna afgerond.

Overzicht van de werkzaamheden bij de N759

De nieuwe watergang moet het Varkensgat met de Bergingsvijver gaan verbinden. Dat zorgt voor een vergroting van de waterberging in Genemuiden.

Het water gaat via duikers onder de weg door. Op dit moment wordt gewerkt aan de duiker onder de Nieuwe Weg/N759. Die werkzaamheden verlopen voorspoedig. De verwachting is dat de werkzaamheden aan het einde van deze week zijn afgerond. Dan gaat ook de verbinding tussen de Randweg en de Nieuwe weg weer open voor het verkeer.

Positieve ervaringen met tijdelijke weg

De afgelopen weken heeft het verkeer gebruik kunnen maken van de tijdelijke weg die is aangelegd om de Randweg te verbinden met de Nieuwe Weg. De tijdelijke weg maakt het mogelijk dat verkeer niet hoeft om te rijden. Na afronding van de werkzaamheden wordt de tijdelijke weg. De weg zelf wordt na de bouwvak opgeruimd.

De ervaringen met die tijdelijke weg zijn positief. Het (vracht)verkeer kan door de bypass goed doorstromen. Ook in de laatste dagen blijven verkeersregelaars beschikbaar om het verkeer op de kruising te begeleiden.