Gemeente en provincie voeren de komende tijd verkeersmaatregelen uit aan de omgeving Zwartewaterweg - Veerweg - Industrieweg in Hasselt. Die zijn het resultaat van de gesprekken die we de afgelopen jaren voerden met buurtbewoners en andere belanghebbenden. De gemeenteraad stelde afgelopen donderdag extra budget beschikbaar voor alle maatregelen.

De behoefte aan snelle maatregelen is groot. Provincie Overijssel begon daarom vorige week met het verbeteren en veiliger maken van de verkeerssituatie tussen de Vaartweg en de Wolfshagenweg. Na deze werkzaamheden gaat gemeente Zwartewaterland direct verder met de Zwartewaterweg.

Verbeteren van oversteekplaatsen

We vervangen het fietspad vanaf de brug (op de plek waar nu tegels liggen) door een breder betonpad. Ook maken we een plateau en een wegversmalling op de Zwartewaterweg. Daarmee halen we de snelheid uit het verkeer. Verder verbeteren we de oversteekplekken.

Na de zomervakantie gaan we aan de slag met de herinrichting van de Veerweg. Dan willen we ook de bestaande inrit van Breman aanpassen. Deze werkzaamheden staan gepland voor september en oktober. Op de Veerweg verbeteren we de fundering. Ook komen er 36 extra parkeerplaatsen. 

Inrijverbod voor vrachtverkeer op de Veerweg.

Vrachtwagens mogen straks de Veerweg wel uitrijden, maar niet inrijden. Daarmee verbeteren we de verkeersveiligheid rondom het zwembad. Ook voorkomen we dat vrachtwagens aan het einde van de Veerweg de bocht niet kunnen maken. Nu moeten ze regelmatig draaien of achteruit rijden. Ander verkeer kan wel gewoon in twee richtingen blijven rijden. We publiceren het verkeersbesluit na de zomervakantie.