Eisen vastgelegd in welstandsnota

Voor sommige bouwwerken heeft u een omgevingsvergunning van de gemeente nodig, voor andere niet. In de Omgevingswet staat dat het uiterlijk en de plek van een gebouw aan de welstandseisen moet voldoen. Deze eisen staan in de 'Welstandsnota 'Slimmer Bekeken'

Welstandstoets

Voor omgevingsvergunningplichtige bouwwerken is de welstandstoets een onderdeel van de vergunningsprocedure. De gemeente kijkt of het uiterlijk van uw bouwwerk in de omgeving past.

Stadsbouwmeester

De gemeente beoordeelt of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. De medewerkers die deze toets uitvoeren zijn altijd onafhankelijk en deskundig. In een aantal gevallen vragen we de stadsbouwmeester om advies. De stadsbouwmeester adviseert de gemeente over de bij haar ingediende bouwplannen. Meestal volgt de gemeente dit advies op. Wilt u monument verbouwen of (ver)bouwen in het beschermde stadsgezicht van Hasselt? Dan vragen wij altijd advies aan een externe commissie.

Leidraad voor hoger bouwen als verlengstuk omgevingsplan en welstandsnota

In het omgevingsplan zijn bouwvoorschriften opgenomen. In het omgevingsplan staat onder meer dat bedrijfsgebouwen maximaal 16 meter hoog mogen zijn. Het kan soms voorkomen dat een hoger gebouw wenselijk is. Het omgevingsplan biedt een aantal afwijkingsbevoegdheden. Zoals de afwijkingsbevoegdheid om gebouwen hoger dan 16 meter toe te staan. Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden richten zich op het effect van hoger bouwen op de kwaliteit van het straatbeeld.
In de nota “Hoger bouwen met hogere kwaliteit” staan deze voorwaarden. De gemeente gebruikt deze nota ook bij het toetsen van een bouwplan aan de welstandseisen.

Heeft u gevonden wat u zocht?