Proces tot nu toe

Het afgelopen half jaar heeft de gemeente Zwartewaterland in totaal 8 DuurzaamheidsTafels en een informatiebijeenkomst georganiseerd, waaraan ongeveer 200 inwoners en ondernemers deelnamen. De online vragenlijst is door 424 inwoners ingevuld. “Tijdens de bijeenkomsten, maar ook in de vragenlijst, is de noodzaak voor duurzame energieopwekking en de mogelijkheden voor zonnevelden en windmolens besproken. Inwoners en ondernemers zijn gevraagd naar hun mening en ideeën hierover. Hieruit komt naar voren dat inwoners zich zorgen maken over de effecten van zonnevelden en windmolens voor hun leefomgeving en welzijn. Het belang van opwekken van duurzame energie wordt wel onderschreven, dus dat is heel positief en een goede basis om verder over van gedachten te wisselen”, vertelt wethouder Harrie Rietman.

Opbrengst

Tijdens de bijeenkomsten zijn onderwerpen zoals landbouw, natuur en recreatie besproken. Ook landschappelijke, culturele en ecologische waarden zijn aan de orde gesteld. Tenslotte zijn er andere zaken besproken waar bij het vaststellen van de zoekgebieden rekening mee gehouden moet worden. Om deze verkenning verder uit te werken in een voorstel organiseert de gemeente een tweede ronde van de DuurzaamheidsTafels in de maand september. Alle informatie die de gemeente heeft opgehaald wordt verwerkt in de totaalvisiedie dit najaar wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad van Zwartewaterland.

DuurzaamheidsTafels in de maand september

Vanwege de geldende Coronamaatregelen vinden de DuurzaamheidsTafels plaats in kleine groepen op 1,5 meter afstand van elkaar. Deelnemers gaan met elkaar en met medewerkers van de gemeente in gesprek om ideeën uit te wisselen. Iedere deelnemer krijgt volop de ruimte om actief mee te praten. Om de deelnemers zoveel mogelijk te verspreiden kan er tijdens een sessie kan er op drie momenten ingestroomd worden. Het gaat om de volgende momenten: 19.00 uur, 19.45 uur en 20.30 uur. De DuurzaamheidsTafels vinden plaats op:

  • Woensdag 15 september: 19.00, 19.45 of 20.30 uur
  • Maandag 20 september: 19.00, 19.45 of 20.30 uur
  • Dinsdag 21 september: 19.00, 19.45 of 20.30 uur

Inwoners en ondernemers kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar duurzaam@zwartewaterland.nl of bellen met T 14 038. Belangrijk hierbij is dat inwoners en ondernemers aangeven welke dag en op welk tijdstip zij wensen deel te nemen.