Er staat een flinke wind als Aat Pierik terugblikt op het eerste jaar dat zijn windmolen op het erf staat. "Als boer keek ik natuurlijk altijd al naar de weersverwachtingen, maar ik heb de factor wind nog nooit zo goed in de gaten gehouden als nu", lacht Aat. "Zoveel wind, dat is genieten. Dat is natuurlijk ook waar de erfmolen voor bedoeld is. Té veel wind is trouwens niet altijd goed. De wieken kunnen dan gaan draaien zodat ze niet de volle wind pakken."

Aat Pierik bij zijn erfmolen

In 2016 nam Aat het boerenbedrijf van zijn vader over en legde hij zonnepanelen op het dak van de stal. Maar dat was niet meer genoeg voor zijn energiegebruik. "Ons nieuwe huis wordt verwarmd op aardwarmte en daarnaast heb ik melkrobots die 24 uur per dag in bedrijf zijn. Ik kan dus 24 uur per dag stroom gebruiken. Toen stelde ik mezelf de vraag: ga ik nog meer zonnepanelen leggen of zijn er andere oplossingen?"

Aat ging zich breder oriënteren om te kijken wat goed bij hem en zijn boerderij past. "Je weet ook niet hoe het in de toekomst loopt. Ik wil niet in de zomer veel stroom afzetten op het net om het in de winter weer duur terug te kopen. Omdat de melkrobots 24 uur per dag stroom gebruiken is een molen die 's nachts stroom opwekt ideaal. De combi van zon en wind leek voor ons de juiste oplossing. Op 80 van de 100 dagen is er wel zon óf wind en dus opwek van energie."

Een jaar geleden werd de erfmolen naast zijn boerderij geplaatst. "Ik weet nog goed dat 30 november en de eerste dagen van december hele windstille dagen waren." Nu hij weet dat het de maanden daarna helemaal goed is gekomen, kan Aat erom lachen. "De maand januari was bijvoorbeeld een maand met heel veel wind." Aat kan via een handige app precies zien hoeveel stroom er per dag wordt opgewekt.

De erfmolen bij de boerderij van Aat is 19 meter hoog en heeft een ashoogte van 15 meter. Een hogere erfmolen was toen nog niet toegestaan. "Het bedrijf waar ik mijn erfmolen kocht regelde alles van A tot Z. Zij hebben ook de gesprekken gevoerd met de gemeente. Het proces is voor mij dus heel soepel verlopen."
Op de vraag of de erfmolen ook voor overlast zorgt, schudt Aat zijn hoofd. "Je hoort wel geluid. Juist als hij heel langzaam draait. Maar.. het zoeven van de wind klinkt mij als muziek in de oren. Hier in huis horen we het trouwens niet."

Het gaat de familie Pierik voor de wind met hun erfmolen. Ik weet nog niet of we zelfvoorzienend zijn of net iets tekort komen, maar we zijn heel blij met onze keuze. "Tegen boeren die ook overwegen een erfmolen te plaatsen, wil ik zeggen: begin altijd met zonnepanelen. Dat is in verhouding goedkoper. Maar zon heb je niet altijd. Er wordt steeds meer elektrisch. Kijk goed wat er nodig is op je bedrijf in de toekomst."

Lees meer informatie over erfmolens op zwartewaterland.nl/erfmolens.