Het maaiseizoen gaat binnenkort beginnen. Daarom mogen er geen (roei)boten of andere obstakels in de berm van het openbaar groen liggen. Heeft u een boot of ander obstakel die nog op de wal ligt? Dan vragen wij u uw boot op zijn laatst donderdag 1 april 2021 weg te halen of in het water af te meren. Zo vormen de boten geen hinder bij de maaiwerkzaamheden.

Ligt de boot of ander obstakel op vrijdag 2 april 2021 nog wel in het openbaar groen? Dan wordt de boot of ander obstakel afgevoerd. De eigenaren kunnen hun afgevoerde bezit tegen betaling van de verwijderingskosten weer ophalen. De verwijderingskosten zijn € 75,00.

Wanneer de eigenaren zich niet melden, worden de boten verkocht of vernietigd. De ontvangen koopsommen vervallen in dat geval aan de gemeente Zwartewaterland.