We hebben een fout geconstateerd in de publicatie van de welstandsnota. Ten tijde van het vaststellen van de Welstandsnota in 2016 had deze gepubliceerd moeten worden.

We werken op dit moment aan welstandscriteria energiebesparende maatregelen voor het beschermd stadsgezicht van Hasselt. Dit betreft een gedeeltelijke actualisatie van de huidige Welstandsnota 'Slimmer Bekeken 2016'. Bij controle van deze stukken, hebben we ontdekt dat we de procedure rondom de publicatie van deze Welstandsnota onvolledig hebben doorlopen.

We hebben op 15 februari 2023 de Welstandsnota alsnog gepubliceerd. We onderzoeken op dit moment de consequenties hiervan voor de vergunningen die we hebben behandeld en op dit moment in behandeling hebben. Waar dat nodig is, nemen we contact op met de aanvrager van een vergunning. Heeft u een vraag over uw vergunningaanvraag? Mail ons op vergunningverlening@zwartewaterland.nl.