De gemeenten Staphorst en Zwartewaterland ontvangen een gezamenlijke subsidie van € 100.000 voor het versterken van de cultuur- en natuurbeleving en het aanbod voor recreatie en toerisme in het gebied Olde Maten-Zwartewatersklooster. Het gaat om een bijdrage die de gemeenten ontvangen van de provincie Overijssel.

De gemeenten Zwartewaterland en Staphorst dienden in juni van dit jaar samen een aanvraag in voor een subsidie. De provincie heeft de aanvraag gehonoreerd en stelt een subsidie van € 100.000 beschikbaar vanuit het Interbestuurlijk Programma (IBP).

Met de bijdrage kunnen de twee gemeenten een zestal deelprojecten financieren uit het Uitvoeringsprogramma Olde Maten-Zwartewatersklooster.

Versterken van cultuur- en natuurbeleving

Wethouder Harrie Rietman van de gemeente Zwartewaterland is verheugd met de toekenning van de subsidie: “Door deze subsidie kunnen we concreet aan de slag met het beleefbaar maken van de cultuurhistorie en de natuur in het gebied Olde Maten-Zwartewatersklooster.” De gemeenten werken hierbij samen met gebiedsalliantie Samenwerking Olde Maten die onderdeel is van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta.

De gebiedsalliantie gaat de deelprojecten in het gebied uitvoeren. De alliantie bestaat uit De Veldschuur, Staatsbosbeheer, de Agrarische natuurvereniging Horst & Maten en Stichting Erfgoed Zwartewatersklooster. Alliantie-voorzitter Wim Kanis is ook blij met de verleende subsidie. “We kunnen nu een deel van onze plannen uitvoeren. Dit zijn bijvoorbeeld de landschapsbiografie/canon, de belevings-verbeeldingsapp, de optimalisatie van het Laarzenpad, en het realiseren van welkomstborden, bewegwijzering en informatiepanelen.” Ook gaat de alliantie in samenwerking met de Agrarische natuurvereniging een Studiegroep Natuurinclusieve landbouw opzetten.

Afstemming met de Klankbordgroep

Voor de uitvoering van de deelprojecten gaat de alliantie Samenwerking Olde Maten in gesprek met een speciale klankbordgroep. Deze klankbordgroep werd afgelopen oktober in het leven geroepen en bestaat uit bewoners van het buurtschap Zwartewatersklooster.

Het Uitvoeringsprogramma Olde Maten-Zwartewatersklooster bestaat uit zo’n 26 deelprojecten. Voor het aanjagen van de uitvoering van deze projecten is eerder dit jaar Jan Olaf Tjabringa als projectleider aangesteld. De gemeenten Zwartewaterland en Staphorst dragen gezamenlijk de kosten.