Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Wij vinden het belangrijk dat dit in goede staat blijft. We komen u graag tegemoet in de kosten voor onderhoud. U kunt hier een subsidie voor aanvragen. Voor zowel 2022 als 2023 stelt de gemeente Zwartewaterland hier € 30.000 voor beschikbaar.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. Met een maximum van € 5.000.
U kunt dit maximale subsidiebedrag, eventueel verdeeld over meerdere aanvragen, één keer in de 4 jaar aanvragen.

Voorwaarden

Meer informatie over de hoogte van de subsidie en de voorwaarden leest u in de Nadere regels Subsidie Gemeentelijke Monumenten Zwartewaterland(externe link) en de actuele vastgestelde Subsidieverordening(externe link)

Subsidie aanvragen

Online subsidie aanvragen

Restauratiefonds

Het Restauratiefonds geeft eigenaren van een gemeentelijk monument de mogelijkheid gebruik te maken van een lening. Deze lening heeft een lage rente. Voorwaarde hierbij is dat u gaat restaureren en hier nog niet mee bent begonnen. Meer informatie vindt u op de website van restauratiefonds.nl(externe link).

Rijksmonumenten

Voor rijksmonumenten is ook subsidie beschikbaar. Deze subsidieregelingen worden uitgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Meer informatie over deze regelingen vindt u op: