Heeft u op 8 november 2023 nog geen stempas ontvangen? Bent u uw stempas kwijtgeraakt of is uw stempas beschadigd. Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. 

Belangrijk! Bent u pas ná 9 oktober 2023 in Zwartewaterland komen wonen? Dan bent u kiesgerechtigd in uw vorige woongemeente. U krijgt dan geen stempas van Zwartewaterland en kunt u bij ons ook geen vervangende stempas aanvragen! Bent u ná 9 oktober verhuisd naar een ander adres in Zwartewaterland? Dan is uw stempas naar uw vorige adres gestuurd.

Vervangende stempas aanvragen

Heeft u geen op 8 november 2023 nog geen stempas heeft ontvangen of bent u uw stempas kwijt of is hij beschadigd?  Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen bij de balie in het gemeentehuis. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 21 november 2023 12.00 uur. Neem een geldig ID-bewijs mee. Dan wordt er voor u een vervangende stempas gemaakt.

U kunt geen vervangende stempas meer aanvragen met DigiD.