In juni opent de tijdelijke regionale opvanglocatie (ROL) in Zwolle. Hier worden statushouders gehuisvest die gelijk beginnen met het inburgeringstraject. Ook maken zij al kennis met de gemeente waar ze gaan wonen. Bijvoorbeeld met de gemeente Zwartewaterland, die meedoet met de ROL. “Dit is goed voor de statushouders én voor onze gemeente”, zegt wethouder Jan van der Poel. 

Zwartewaterland, de gemeenten Dalfsen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwolle en het COA ondertekenen later deze maand een samenwerkingsovereenkomst voor de ROL. 

Van der Poel legt uit waarom Zwartewaterland ook meedoet. “Wij vinden het belangrijk dat de statushouders zo snel mogelijk meedoen in onze samenleving. De ROL draagt hieraan bij. Vanuit de ROL kunnen statushouders binding opbouwen met Zwartewaterland en kunnen zij snel meedraaien in onze samenleving. Dit geeft hen rust en stabiliteit en wij als gemeente krijgen betrokken nieuwe inwoners en werknemers. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

Humaner beleid en succesvolle inburgering

Gewoonlijk beginnen statushouders hun inburgering als zij vanuit het AZC naar een woning zijn verhuisd. Vanuit de ROL zijn zij dus eerder actief in de samenleving. En dat vergroot een succesvolle inburgering en de kans op werk. “Het is niet handig dat bewoners van een AZC beperkt zijn in wat ze mogen”, zegt de wethouder. “Daardoor staan mensen stil of gaan zelfs achteruit in hun ontwikkeling. Door de ROL voeren we een humaner beleid en voorkomen we langere inburgeringstrajecten.”

De ROL levert bovendien een belangrijke bijdrage in de doorstroom uit de opvanglocaties van het COA. Daar komt dan weer plek voor mensen die nog geen status hebben. De ROL in Zwolle is één van de eerste in Nederland waarbij gemeenten en COA samenwerken aan het inhoudelijke inburgeringsprogramma, vooruitlopend op de Spreidingswet. 

Opvang tot uiterlijk 1 februari 2027

De opening van de ROL is in juni van dit jaar. Aan de Meeuwenlaan in Zwolle worden tot uiterlijk 1 februari 2027 300 statushouders en kansrijke asielzoekers opgevangen. Gisteren besloot het college van burgemeester en wethouders van Zwartewaterland om deel te nemen aan de samenwerking rond de ROL.