Let op!!! Aanmelden is niet meer mogelijk.

De gemeente Zwartewaterland wil haar kernen aantrekkelijk houden. Voor Hasselt zoekt de gemeente zogenaamde Stadsbewegers, mensen die met goede ideeën de binnenstad een impuls geven. Voor de beste initiatieven heeft de gemeente een financiële bijdrage beschikbaar, een Stadscheque. De bedragen hiervan kunnen variëren van € 100,- tot € 2.500,-. Het publiek kiest uiteindelijk welk initiatieven Stadscheques krijgen. Zo wil de gemeente samen met bewoners en ondernemers een Stadsbeweging op gang brengen.

De stadscheques komen voort uit het Leefbaarheidsplan Hasselt, waarmee bewoners en de gemeente samen de stad versterken. In het Leefbaarheidsplan is veel aandacht voor het verbeteren van de binnenstad. 

Jury toets, publiek kiest


De ingestuurde initiatieven moeten drie ronden positief doorlopen. In de eerste ronde worden de ideeën beoordeeld door een jury. Deze toets op onderstaande pijlers.

 •        Warm hart stadscentrum
 •        Verbindend karakter
 •        Haalbaarheid
 •        Meetbaar
 •        Toetsing aan regel- wetgeving en lopende plannen
 •        Vergroten van (aan)loop stadcentrum
 •        Positieve bijdrage aan economisch welzijn Hasselt
 •        Diversiteit initiatieven
 •        Draagvlak 
 •        Ambassadeurschap Stadscheques
 •        Vernieuwend initiatief
 •        Initiatiefnemers zijn geen juryleden i.v.m. belangenverstrengeling
 •        Aansluiting bij lopende thema’s zoals Hanze en Bedevaart hebben een pre

In de tweede ronde volgt een pitch voor diezelfde jury en worden genomineerden bekend gemaakt. In de derde rond kiest het publiek welke van deze genomineerden een Stadscheque krijgen. De vierde ronde is de bekendmaking van winnaars.

Tijdspad 2021

Ronde 1   Aanmelding initiatieven                                  22 februari - 7 april 2021

Ronde 2   Pitch alle initiatieven & nominatie                 7 april - 20 april 2021

                 Pitches initiatieven                                         12, 13, 14 april 2021

                 Bekendmaking genomineerden                     20 april 2021

Ronde 3  Stemmen door publiek op genomineerden   21 april - 10 mei 2021

Ronde 4  Bekendmaking Stadscheques                        11 mei 2021

Hoe?

Stadscheques Hasselt is een initiatief van de gemeente Zwartewaterland, met financiële ondersteuning van de provincie Overijssel. De Regelaardij ondersteunt deze organisatie in opdracht van de Gemeente Zwartewaterland.

Meer informatie?


Mail naar StadschequesHasselt@outlook.com