Energie is ongrijpbaar. Je ziet het niet maar het is er wel. Wat je ook nooit zag is de opwek ervan. Dat gebeurt in grote centrales, vaak ver van de bewoonde wereld. Op een manier die we onze kinderen niet uit kunnen leggen. Omdat het beter kan, schoner. De regering in Den Haag heeft ons als gemeente opdracht gegeven om samen met onze buurgemeenten uit te zoeken hoe we dat kunnen doen, beter en schoner energie opwekken.