In Nederland werken dertig energieregio's aan een eigen Regionale Energiestrategie (RES). Dit is een plan om schone energie op te wekken. De gemeente Zwartewaterland is onderdeel van de regio West-Overijssel.

In West-Overijssel werken wij samen met 11 gemeenten aan de opdracht om duurzame energie op te wekken: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Ook de provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en netbeheerders Enexis, Coteq en Rendo doen mee.

Meer informatie leest u op reswestoverijssel.nl(externe link).

Schone energie

We hebben schone energie nodig om klimaatverandering in de wereld te stoppen. In 2015 ondertekende Nederland samen met 195 andere landen het Akkoord van Parijs. In dit akkoord staan afspraken om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Energie uit steenkool, olie en gas levert veel broeikasgassen op. Deze broeikasgassen zorgen voor opwarming van de aarde.

Als we energie opwekken uit zon en wind hebben we veel minder steenkool, olie en aardgas nodig. Door om te schakelen naar energie uit zon, wind en aardwarmte krijgen we een schonere en gezondere lucht en een leefbaar klimaat. We krijgen ook een groene en circulaire economie die veel werkgelegenheid biedt. Om deze stappen mogelijk te maken, maakt elk land, provincie en gemeente een eigen plan.

Opgave uit de RES

In de Regionale Energie Strategie West-Overijssel (RES) geven wij met onze samenwerkingspartners aan hoeveel duurzame elektriciteit we samen in de regio kunnen opwekken. Ook geven we aan waar plek is voor het opwekken van zon- en windenergie.

Daarnaast gaat de RES in op de aanwezigheid en verdeling van de warmtebronnen die nodig zijn om woningen op een duurzame en aardgasvrije manier te verwarmen. Tenslotte richt de RES zich ook op het netwerk dat nodig is om duurzame energie op te slaan of te transporteren.

Ons doel

In het Programma Energietransitie van de gemeente Zwartewaterland hebben we beschreven dat we in 2030 minimaal 49% van alle energie die in Zwartewaterland wordt gebruikt binnen de gemeentegrenzen duurzaam willen opwekken. In 2050 willen we alle energie duurzaam en fossielvrij opwekken.

Dit doen we tot 2030:

  • 5 windmolens (van tenminste 3 MegaWatt)
  • 160.000 zonnepanelen op daken
  • 50 hectare zonneveld
  • Biovergister
  • Besparing van 465 Terra Joule (= 20% minder t.o.v. 2016)