De raadsagenda van donderdag 9 december is ingekort. De ‘Transitievisie Warmte’ en ‘Percentage lokaal eigendom bij het opwekken van nieuwe energie’ worden doorgeschoven naar de raadsvergadering van 13 januari, zo heeft de agendacommissie van de gemeenteraad besloten. 

Op donderdag 9 december wordt er door de raad wel gesproken over de toekomst van de zwembaden en de herontwikkeling van het terrein Bodewes. 

Aangepaste raadsagenda 9 december 2021