De drie huisartsen en apotheek in Hasselt hebben plannen voor een nieuw gezamenlijk onderkomen. De plannen gaan uit van de bouw van een modern gezondheidscentrum aan de Prinsenstraat in Hasselt. Voor omwonenden wordt hiervoor binnenkort een inloopbijeenkomst gehouden.

De huisartsen en apotheek trekken op dit moment al samen op binnen het samenwerkingsverband ‘Apotheek en Huisartsen onder een dak’ (AHOED). Binnen die samenwerking zetten ze nu een volgende stap met hun wens voor een nieuw gezondheidscentrum.

Voor het gezondheidscentrum ontstaat ruimte door herinrichting van het gebied aan de Prinsenstraat. Het gaat om de herinrichting van het parkeerterrein en de skatebaan en om de sloop van het voormalige verenigingsgebouw 'Links Af'. Hierdoor komt er ruimte voor het centrum bij sporthal De Prinsenhof en naast De Koningshof. Ook komt er plek voor extra parkeerplaatsen. Het centrum wordt ingepast in de groene omgeving op die plek. Daarmee krijgt het een mooie samenhang met sporthal De Prinsenhof, MFA Streukeler Veste en De Koningshof.

Waardevolle aanvulling

Met het nieuwe gezondheidscentrum kan in Hasselt een duurzaam, flexibel en op de toekomst gericht centrum worden gerealiseerd voor eerstelijns zorg. Dat is nodig omdat steeds meer zorg uit de ziekenhuizen wordt overgedragen naar de huisartsenpraktijken. Huisartsen en de apotheek kunnen straks makkelijker zaken afstemmen over een behandeling.

Het centrum moet ruimte bieden aan behandelruimtes en spreekkamers. In het gebouw kan ook ruimte komen voor ander zorg gerelateerd aanbod. “In de coronapandemie is maar al te duidelijk gebleken dat samenwerking onontbeerlijk is voor goede zorg”, aldus wethouder Maarten Slingerland. “De zorg in Hasselt wordt hiermee een stuk toegankelijker. Daarom wordt het gezondheidscentrum een waardevolle aanvulling op de beschikbare faciliteiten in Hasselt.”

Bouw van start naar verwachting in 2023

De bouw start naar verwachting na de zomer van 2023. Hiervoor moeten eerst de benodigde vergunningen worden aangevraagd. Ook moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Omwonenden worden betrokken bij de plannen. Dit gebeurt onder meer door een inloopbijeenkomst.

Het gezondheidscentrum moet goed bereikbaar worden per fiets, auto of per voet. Dit geldt straks voor zowel vanaf de Dr. H.A.W. van der Vechtlaan als vanaf de Prinsenstraat. Voor de ambulance kan een aparte aanrijroute komen vanaf de kant van de H.A.W. van der Vechtlaan.