Op donderdag 9 september 2021, 20.00 uur, vindt er een informatiebijeenkomst voor de raad plaats over Omgevingsvisie, Beschermd Wonen, Ontwikkelingen Sociaal Domein, Gemeentelijk rioleringsplan (onder voorbehoud).

Wilt u bij de informatieavond van 9 september inspreken over de Omgevingsvisie of Beschermd Wonen, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk woensdag 8 september 12.00 uur. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl

Informatie 

De griffie is het beste te bereiken via griffie@zwartewaterland.nl maar bellen kan ook op ma t/m donderdag via T 14 038.