De coronamaatregelen zijn grotendeels opgeheven en de economie draait weer. Daarom is het kabinet op 1 oktober 2021 gestopt met een groot deel van de regelingen gestopt. Een aantal aanvullende financiële regelingen lopen door.

Ook kunnen (zelfstandig) ondernemers, werknemers en werkzoekenden nog een beroep doen op andere ondersteuning, zoals:

  • advies over ondernemen;
  • begeleiding naar ander werk;
  • hulp bij terugbetalen financiële steun of (dreigende) schulden.

Meer informatie over de regelingen die nog lopen en de beschikbare ondersteuning staat op de website van de Rijksoverheid.