Zwartsluis grenst aan het natuurgebied De Wieden. Dat gebied is niet overal toegankelijk. Maar door de bouw van een uitkijktoren en diverse aanpassingen bij het Grote Gat willen de gemeente Zwartewaterland en stichting Fortresse dit natuurgebied toch bereikbaar maken. "De uitkijktoren geeft straks prachtige vergezichten over dit unieke stukje natuur", vertelt wethouder Gerrit Knol over de nieuwe plannen.

Aan de hand van de Leefbaarheidsplannen in Zwartewaterland is de gemeente met betrokkenen organisaties, Fortresse en omwonenden aan de slag gegaan om het gebied rondom het Grote Gat aantrekkelijker te maken. Met daarbij vooral aandacht voor groen en recreatie.

Eén van de concrete plannen is de bouw van een nieuwe uitkijktoren bij het Grote Gat. Stichting Fortresse heeft voor de aanpassing van dit gebied een plan gemaakt. Dit ontwerp wordt deze maand besproken met een werkgroep, bestaande uit betrokken organisaties. "Het natuurgebied is dichtbij, maar niet toegankelijk", vertelt wethouder Knol. "Daarom keren we het om. Met een uitkijktoren en een andere inrichting van dit gebied geven we inwoners en bezoekers alsnog een uniek kijkje over het natuurpark."

Recreatieplek in de natuur

Rondom de uitkijktoren komt een recreatieplek in de natuur voor inwoners en bezoekers om te recreëren, te ontmoeten en te spelen. Met de aanleg van een watertuin en een laarzenpad wordt dit deel van het natuurgebied verder beleefbaar gemaakt. Samen met de uitkijktoren ontstaat zo een verbinding met het aangrenzende natuurgebied De Wieden. "Zwartsluis krijgt hierdoor een nieuwe attractieve plek om te recreëren. De uitkijktoren fungeert daarbij letterlijk en figuurlijk als blikvanger: hier valt wat te zien!"

De gemeente Zwartewaterland presenteert de definitieve plannen tijdens een inloopbijeenkomst in april. Het is de bedoeling om het recreatiegebied rondom het Grote Gat nog deze zomer te realiseren.

Muziekkoepel

Verder gaat de gemeente aan de slag met de locatie van de muziekkoepel bij het Grote Gat. Dit maakt ook onderdeel uit van de plannen van stichting Fortresse. Met de inwoners van Zwartsluis wil de gemeente in gesprek over de mogelijkheden die voor deze plek ontstaan als de muziekkoepel wordt gesloopt. Knol: “Door een nieuwe invulling kan ook dit deel van het Grote Gat verder worden versterkt.”