ROVA en gemeente Zwartewaterland voeren komende week nogmaals een controleronde van de gft-containers uit. Dit is het vervolg van de succesvolle publiekscampagne #terugwinnaars. Bij de controles van een aantal weken geleden bleek dat in een deel van de gft-containers in Zwartewaterland niet het juiste afval zit. 

In de vervuilde containers zitten vooral veel plastic zakken en restafval zakken. Ook gooien sommige mensen kattengrit, luiers en hout in de gft-containers. ROVA en gemeente Zwartewaterland willen met de campagne #terugwinnaars zorgen dat nog meer inwoners hun afval in de juiste container stoppen. In het voorjaar leverde de campagne mooie resultaten op. 

Dat afval in de juiste container belandt, is om meerdere redenen belangrijk. Zonder vervuiling kan meer afval als grondstof voor nieuwe producten worden gebruikt. Van goed gescheiden gft-afval kan bijvoorbeeld groen gas en compost worden gemaakt. Dan hoeft ook minder afval worden verbrand en dalen de kosten van de afvalverwerking. Op die manier kunnen de tarieven van de afvalstoffenheffing omlaag. 

Een overzicht van welk afval in welke container moet staat op www.rova.nl/scheidingswijzer(externe link)