Melding start bouwwerkzaamheden

Bij sommige omgevingsvergunningen staat dat u eerst bij de gemeente moet melden dat u begint met de start van de bouw. Met deze melding laat u de gemeente weten wanneer u begint met (een nieuwe fase van) de bouw. U kunt een melding doorgeven in het gemeentehuis. U kunt dit ook direct aan de toezichthouder van het team Handhaving doorgeven of een email sturen naar info@zwartewaterland.nl.

Controle

De toezichthouder controleert of u bouwt, volgens de verleende omgevingsvergunning. De toezichthouder kan het werk stilleggen als u bijvoorbeeld afwijkt van de vergunning of als u zich niet aan de voorwaarden houdt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit tot stillegging (bouwstop) dan kunt u bezwaar maken.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Zwartewaterland. Bel naar 14 038 en vraag naar team handhaving. U kunt ook een e-mail sturen naar info@zwartewaterland.nl.