Wat is het?

Als u een loterij, bingo of ander kansspel wil organiseren, heeft u meestal een vergunning nodig.

Eenmalige loterij

Wilt u een eenmalige loterij organiseren voor een lokaal initiatief van algemeen belang of voor een inzameling voor het goede doel? Dan heeft u een vergunning nodig. Bij een lokaal initiatief kunt u denken aan de bouw van een nieuwe sportkantine, de renovatie van het dak van een kerkgebouw of de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten voor de muziekvereniging. 

Bij het organiseren van een loterij waarbij de prijzen en premies opgeteld lager dan €4.500 vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Is het prijzenpakket meer dan €4.500, dan moet u een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit(externe link).

Voorwaarden:

 • •40 procent van de opbrengst moet aan het doel van algemeen belang worden afgedragen (maximaal 60 procent aan de kosten; loten, communicatiemateriaal, notaris, prijzen, prijzengeld e.d.);
 • Maximaal 13 trekkingen in de looptijd van de vergunning;
 • De vergunning is maximaal 6 maanden geldig, binnen deze termijn moet het reclame maken voor de loterij en de trekking plaatsvinden;
 • Binnen 3 maanden na de laatste trekking moet u een financiële verantwoording indienen bij de gemeente (formulier rekening en verantwoording, beoordelingsverklaring accountant, proces-verbaal van de trekking(en) van de notaris, bewijsstukken van besteding van de netto-opbrengst);
 • Over de prijzen betaalt u kansspelbelasting aan de Belastingdienst.

Vergunning aanvragen

U kunt een vergunning aanvragen via het online aanvraagformulier (DigiD). U moet o.a. gegevens invullen over:

 • de organiserende instelling
 • de omvang van prijzengeld
 • de geldelijke waarde van hoogste prijs
 • datum, tijdstip en plaats van het kansspel

Kosten

Het tarief voor het aanvragen van een loterijvergunning is te vinden in de Legesverordening 2022(externe link) (hoofdstuk 16).

Klein kansspel

Voor het organiseren van een bingo of een ander vergelijkbaar ‘klein kansspel’ is geen vergunning nodig. U doet hier ten minste 14 dagen van te voren een melding van bij de gemeente.

Bij kleine kansspelen waarmee geen prijzen kunnen worden gewonnen, gelden geen voorwaarden. U heeft dan geen vergunning nodig en u hoeft hier ook geen melding van te doen bij de gemeente.

Als een klein kansspel waarbij prijzen gewonnen kunnen worden niet  in een besloten gezelschap plaatsvindt, moet worden voldaan aan voorwaarden. Dat zijn:

 • •De organisator moet een Nederlandse vereniging zijn die minstens drie jaar bestaat;
 • Het kleine kansspel moet (minstens) veertien dagen van tevoren zijn gemeld bij de gemeente, inclusief tijdstip en locatie. De gemeente kan het kleine kansspel verbieden en/of eisen stellen;
 • De organiserende vereniging moet volgens haar statuten een duidelijk omschreven doel hebben (dat doel mag niet zijn het organiseren van kansspelen);
 • Het kleine kansspel moet worden georganiseerd voor een van tevoren bekendgemaakt goed doel;
 • De prijzen en premies in geld of goederen die kunnen worden gewonnen, mogen niet hoger zijn dan 400 euro per serie (of set). In totaal mag de waarde van de te winnen prijzen of premies niet meer bedragen dan 1.550 euro per bijeenkomst.

Heeft u gevonden wat u zocht?