Bij de opwek van duurzame energie willen wij onze inwoners laten profiteren van de opbrengsten. Daarom is onze ambitie om minimaal 50, maar liefst 75 of 100% van de grote zonne- en windenergieprojecten in lokaal eigendom te realiseren.

De initiatieven op het gebied van wind- en zonne-energie zorgen voor veranderingen in het landschap. Die veranderingen kunnen straks effect hebben op de leefomgeving van inwoners en ondernemers. Daarom willen wij dat zij goed betrokken zijn. En dat zij meeprofiteren van de opbrengsten van de opgewekte energie.

Dit kan door lokaal eigendom. Bewoners en bedrijven uit de gemeente worden dan eigenaar of mede-eigenaar van een zonneveld of windmolen. Vaak gebeurt dit in de vorm van coöperatie of andere passende rechtsvorm. Soms is het collectief van bewoners of bedrijven voor 100% eigenaar en soms voor een deel.

Stimulerende rol gemeente

Om te zorgen dat de omgeving ook echt voordeel krijgt, neemt de gemeente het voortouw. Het college van B&W stelt voor om dit te doen in een stimulerende rol. Deze wens is afgelopen jaar nadrukkelijk naar voren gekomen tijdens het participatietraject. Dit traject bestond uit onder andere een enquête, gesprekken tijdens informatiebijeenkomsten, DuurzaamheidsTafels en individuele gesprekken met belanghebbenden.

In deze simulerende rol stelt de gemeente beleidsregels op voor de lokale initiatieven rondom wind- en zonne-energie. Hiermee kan de gemeente maximaal sturen op randvoorwaarden en regie houden op de lokale initiatieven. Ook houdt de gemeente in de gaten dat de omgeving goed betrokken is.

Regie uitvoering meer bij de initiatiefnemer

Verder kan de gemeente ook op bepaalde locaties een aanbesteding uitschrijven. Door zo'n maatschappelijke tender houdt de gemeente bij de start relatief veel regie. Tijdens de uitvoering kan de gemeente de regie dan meer los laten.

Door als gemeente aan het begin van een initiatief meer de regie te pakken, willen we invulling geven aan minimaal 75% tot 100% lokaal eigendom in onze gemeente.

Kijk voor meer informatie over de beleidsregels rondom lokaal eigendom op de website Overheid.nl(externe link).