Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Of wilt u inspraak hebben op een plan? Deze keuzehulp helpt u de goede procedure te vinden. Zo stuurt u uw reactie op tijd en op de juiste manier naar ons op.

Besluiten van de gemeente

Neemt de gemeente een besluit over uw persoonlijke situatie? Dan kunt u bezwaar maken.

Dit kan bij bijvoorbeeld deze situaties:

 • Uw uitkering wordt verlaagd.
 • U heeft zorg aangevraagd maar niet gekregen.
 • U wilt een garage bouwen maar u heeft geen vergunning gekregen.
 • Uw buurman wil een garage bouwen, heeft een vergunning, maar u bent ertegen.
 • U heeft een brief gekregen over leges die u moet betalen, maar het bedrag is naar uw mening te hoog.
 • U krijgt een rekening voor het verwijderen van verkeerd geplaatst afval.

Parkeer- of verkeersboete

Heeft u een brief gekregen van het CJIB met de letter M? Dan kunt u in beroep gaan tegen de parkeer- of verkeersboete bij het CJIB.

Gedrag van een ambtenaar of onvolledige informatie

Bent u ontevreden over hoe u bent behandeld door één van onze medewerkers? Bijvoorbeeld omdat u de medewerker onbeleefd vond, of omdat u steeds niet wordt teruggebeld? Of klopt onze informatie niet, is deze niet volledig of niet duidelijk? Dan kunt u een klacht indienen.

Belastingen

Wat met gemeentelijke belastingen te maken heeft, vindt u via zwartewaterland.nl/belastingen. Zoals:

 • U bent het niet eens met de WOZ-waarde.
 • U wilt kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen.
 • U heeft een vraag over een belastingaanslag.
 • U vindt de afvalstoffenheffing te hoog.
 • U wilt een ontheffing voor de hondenbelasting; 

Bestemmingsplan

Vaak kunt u een zienswijze indienen. Soms kunt u bezwaar maken of beroep instellen bij de Raad van State. Dit staat altijd aangegeven in bij de informatie over het bestemmingplan op de website officielebekendmakingen.nl.

Inspreken bij de gemeenteraad

Wilt u de raad laten weten hoe u ergens over denkt? Dan kunt u inspreken. Dit kan tijdens een raadsvergadering. U krijgt maximaal 5 minuten spreektijd.

Schade

Heeft u schade die wij zouden moeten vergoeden? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen. Bijvoorbeeld als u bent gevallen bent door losse tegels.

Iets kapot of onveilige situatie

Is er in de openbare ruimte iets aan de hand? Bijvoorbeeld een kapotte straatlantaarn of losliggende stoeptegels? Dan kunt u hier een melding van maken.

Overijsselse Overlegrechter

Heeft u een geschil met uw buren of komt u er niet uit met consumentenzaken, geldvorderingen, schades, huur- of arbeidskwesties? Mogelijk kan de Overijsselse Overlegrechter u verder helpen.