Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Of wilt u inspraak hebben op een plan? Deze keuzehulp helpt u de goede procedure te vinden. Zo stuurt u uw reactie op tijd en op de juiste manier naar ons op.

Besluiten van de gemeente

Neemt de gemeente een besluit over uw persoonlijke situatie? Dan kunt u bezwaar maken.

Dit kan bij bijvoorbeeld deze situaties:

 • Uw uitkering wordt verlaagd.
 • U heeft zorg aangevraagd maar niet gekregen.
 • U wilt een garage bouwen maar u heeft geen vergunning gekregen.
 • Uw buurman wil een garage bouwen, heeft een vergunning, maar u bent ertegen.
 • U heeft een brief gekregen over leges die u moet betalen, maar het bedrag is naar uw mening te hoog.
 • U krijgt een rekening voor het verwijderen van verkeerd geplaatst afval.

Parkeer- of verkeersboete

Heeft u een brief gekregen van het CJIB met de letter M? Dan kunt u in beroep gaan tegen de parkeer- of verkeersboete bij het CJIB.

Gedrag van een ambtenaar of onvolledige informatie

Bent u ontevreden over hoe u bent behandeld door één van onze medewerkers? Bijvoorbeeld omdat u de medewerker onbeleefd vond, of omdat u steeds niet wordt teruggebeld? Of klopt onze informatie niet, is deze niet volledig of niet duidelijk? Dan kunt u een klacht indienen.

Belastingen

Wat met gemeentelijke belastingen te maken heeft, vindt u via zwartewaterland.nl/belastingen. Zoals:

 • U bent het niet eens met de WOZ-waarde.
 • U wilt kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen.
 • U heeft een vraag over een belastingaanslag.
 • U vindt de afvalstoffenheffing te hoog.
 • U wilt een ontheffing voor de hondenbelasting; 

Bestemmingsplan

Vaak kunt u een zienswijze indienen. Soms kunt u bezwaar maken of beroep instellen bij de Raad van State. Dit staat altijd aangegeven in bij de informatie over het bestemmingplan op de website officielebekendmakingen.nl(externe link).

Inspreken bij de gemeenteraad

Wilt u de raad laten weten hoe u ergens over denkt? Dan kunt u inspreken. Dit kan tijdens een raadsvergadering. U krijgt maximaal 5 minuten spreektijd.

Schade

Heeft u schade die wij zouden moeten vergoeden? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen. Bijvoorbeeld als u bent gevallen bent door losse tegels.

Iets kapot of onveilige situatie

Is er in de openbare ruimte iets aan de hand? Bijvoorbeeld een kapotte straatlantaarn of losliggende stoeptegels? Dan kunt u hier een melding van maken.

Overijsselse Overlegrechter

Heeft u een geschil met uw buren of komt u er niet uit met consumentenzaken, geldvorderingen, schades, huur- of arbeidskwesties? Mogelijk kan de Overijsselse Overlegrechter u verder helpen.