Inwoners en bedrijven in Overijssel kunnen de Overijsselse Overlegrechter inschakelen. Er staan rechters klaar om geschillen te helpen oplossen bij burenruzies of geschillen over consumentenzaken, geldvorderingen, schades, huur- of arbeidskwesties.

De Overlegrechter onderzoekt samen met partijen in overleg of ze er onderling uit kunnen komen. Als dat niet lukt, dan hakt de Overlegrechter alsnog de knoop door. Het blijft dus wel een rechtszaak.

Snelle en toegankelijke zitting voor eenvoudige geschillen
U hoeft geen juridische stukken op te stellen. U kunt zich met een formulier aanmelden. Voorwaarde is wel dat beide partijen bereid zijn hun zaak voor te leggen. Het griffierecht voor particulieren is € 43 per partij. Het griffierecht dat bedrijven betalen, ligt iets hoger.

Kijk voor meer informatie op www.rechtbankoverijssel.nl bij ‘Regels en procedures’.