De gemeente neemt besluiten en maakt plannen. U kunt uw mening geven over deze besluiten. Deze mening heet zienswijze. 

Wat is een zienswijze?

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In sommige gevallen neemt de gemeente niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijft u waar u het wel of niet mee eens bent en waarom. Dit kan de gemeente dan nog meenemen in het definitieve besluit.

Bekendmaking

Voorgenomen gemeentelijke besluiten kondigt de gemeente aan op de website Overheid.nl. Als het voorgenomen besluit alleen belangrijk voor u is, dan kunt u hier een brief over krijgen.

Hoe werkt het?

Verstuur uw zienswijze ruim voor het einde van de inzagetermijn in. Uw verzoek moet in ieder geval binnen de daarvoor gestelde termijn binnen zijn. Meestal is dit 6 weken, behalve als er een andere termijn bij het voorgenomen besluit staat.

Hoe dien ik zienswijze in?

Schriftelijk

Zet in uw brief aan de gemeente:

  • het voorgenomen plan of besluit waarover u uw mening geeft
  • het dossiernummer van het voorgenomen plan of besluit
  • de redenen waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Als iemand anders een zienswijze voor u indient, moet u een door u ondertekende schriftelijke machtiging meesturen.

U richt uw brief aan degene die het besluit heeft genomen. Bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad.

Mondeling

Bel naar de gemeente Zwartewaterland via 14 038 om een afspraak te maken.

Digitaal (DigiD)

U dient uw zienswijze digitaal in via het online formulier. Voor het online indienen van uw zienswijze is een controle van uw identiteit nodig. Bij de gemeente Zwartewaterland kunt daarom u inloggen met uw DigiD inlogcode. Heeft u geen DigiD inlogcode, vraag deze dan aan website van DigiD

Heeft u gevonden wat u zocht?