Heeft u schade door iets wat wij hebben gedaan? Bijvoorbeeld door een stoeptegel die verkeerd ligt. Of door maaiwerkzaamheden door de gemeente. Dan kunt u ons aansprakelijk stellen. U dient dan een claim in bij ons. Als wij aansprakelijk zijn, vergoeden we (een deel van) de schade.

U kunt ons aansprakelijk stellen voor 2 soorten schade:

 • Schade door iets wat wij hebben gedaan.
 • Schade doordat wij wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhouden.

Stap 1: Schadeclaim insturen

Bent u verzekerd? Meld de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met ons. Bent u niet verzekerd? Dan dient u de schadeclaim zelf bij ons in. Om uw schadeclaim goed te kunnen behandelen, vragen wij de volgende informatie van u: 

 • Uw naam.
 • Uw adres.
 • Uw telefoonnummer of e-mailadres.
 • IBAN-rekeningnummer.

Deze gegevens gebruiken we om contact met u op te nemen. Verder stuurt u bij uw claim de volgende informatie mee:

 • Het voorval met datum en tijd.
 • Uw motivering voor de aansprakelijkheidsstelling.
 • Omschrijving van eventueel lichamelijk letsel of andere schade.
 • Schatting van het schadebedrag.

U stuurt ook bewijs mee. Dit bewijsmateriaal moet wettig en overtuigend zijn. Gaat het om schade door een voertuig van de gemeente? Dan is een volledig ingevuld Europees schadeformulier (aanrijdingsformulier) verplicht. Andere voorbeelden van bewijsmateriaal zijn:

 • Foto's van het object of situatie die de schade heeft veroorzaakt.
 • Foto's van de locatie waar de schade is ontstaan.
 • Foto's van de schade.
 • Ondertekende getuigenverklaringen.
 • Een herstelofferte of reparatienota.
 • Rapport van een schade-expert.
 • Proces-verbaal van de politie.

U kunt op 2 manieren een schadeclaim indienen: 

 1. Online via onderstaande link.

  Schadeclaim indienen
   
 2. Per post naar: 
  College van burgemeester en wethouders van Zwartewaterland
  t.a.v. behandelaar aansprakelijkheidsstelling
  Postbus 23
  8060 AA Hasselt

Stap 2: Behandeling van de claim

Dient u een schadeclaim in? Dan nemen we contact met u op. We onderzoeken eerst uw claim. Het kan zijn dat we hier nog extra informatie van u nodig hebben. We laten u dit dan weten binnen 2 weken nadat u de claim hebt ingediend. 

Stap 3: Beoordeling

Als we alle informatie compleet hebben, krijgt u binnen 6 weken bericht of wij het wel of niet eens zijn met uw schadeclaim. Of dat we meer tijd nodig hebben om de claim af te handelen.

Als wij ook vinden dat we aansprakelijk zijn, vergoeden we (een deel van) de schade. We betalen deze schade op het rekeningnummer dat u ons bij uw claim hebt toegestuurd.

Wilt u weten in welke gevallen wij aansprakelijk zijn? Bekijk de richtlijnen aansprakelijkheid

Stap 4: De rechter

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij de kantonrechter of de civiele rechter.