Elke kern in de gemeente Zwartewaterland krijgt een eigen coronaherdenkingsbank. Het ontwerp voor deze banken is klaar. De banken worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 geplaatst. "Onze inwoners krijgen hiermee een blijvende herinnering aan een voor Zwartewaterland zeer ingrijpende periode”, aldus burgemeester Eddy Bilder.

Veel inwoners in Zwartewaterland hebben te maken gekregen met de gevolgen van de coronapandemie. Bijvoorbeeld doordat ze familieleden hebben verloren, te maken hebben gekregen met eenzaamheid, of zijn geconfronteerd met andere coronagerelateerde problemen. "Afscheid nemen van dierbaren was in sommige gevallen niet eens mogelijk", vertelt burgemeester Bilder. "Dat zorgde voor schrijnende situaties. De pandemie heeft daardoor diepe sporen achtergelaten bij onze inwoners."

Ontwerp van de bank

Let op! De tekst en afbeelding op de plaquette is een voorbeeld. De banken krijgen een andere tekst en afbeelding.

Sober en doelmatig

Vorig jaar deed de gemeente daarom een oproep aan inwoners om suggesties in te sturen voor een coronaherinneringsplek. Aan de hand van de ingestuurde ideeën heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat een herdenkingsbank voor Zwartewaterland het meest passend is.

In elke kern komt een herdenkingsbank. In samenspraak met de Opleidingsvereniging Genemuiden heeft de gemeente een ontwerp voor de banken laten maken. Daarbij is gekozen voor stenen banken met ronde elementen in een klassieke stijl. De banken krijgen een sobere en doelmatige uitstraling en worden voorzien van een plaquette met korte herdenkingstekst.

Locaties

Voor de locaties van de banken is onder andere gekeken naar plekken die centraal in elke kern zijn gelegen, op een rustige plek en toegankelijk voor mindervaliden. De herdenkingsbanken in Zwartsluis en Hasselt komen op een plek met uitzicht op het Zwartewater. In Zwartsluis is dat aan de kop van de Havendijk. In Hasselt aan de Van Nahuysweg. Genemuiden krijgt een herdenkingsbank op de locatie van het voormalige oorlogsmonument in het plantsoen. 

“Nog steeds is corona niet voorbij. We hebben ook nog altijd te maken met de gevolgen van de pandemie”, aldus Bilder. “Er zit daardoor veel verdriet in onze samenleving. Met deze herdenkingsbanken willen wij onze inwoners een plek bieden voor herinnering en bezinning."