De Jan van Arkelstraat wordt ingericht als een voor iedereen toegankelijke verbinding tussen Binnenlanden-west en het centrumgebied. Denk hierbij aan brede trottoirs, routemarkeringen, rustplekken, snelheid remmende maatregelen en een groene en leefbare uitstraling. Ook de riolering wordt aangepakt.  

Meedenken over ontmoetingsplekken en rustpunten

De Jan van Arkelstraat richten we in met aandacht voor bewegen en ontmoeten in een groene en leefbare omgeving. Graag willen we met de bewoners in gesprek over het creëren van ontmoetingsplekken en rustpunten en dan vooral in de grotere groenvlakken. De bewoners ontvangen een uitnodiging om mee te denken. 

Aanleg gescheiden rioolstelsel

In de Jan van Arkelstraat (vanaf de kruising met de Sportlaan tot en met de kruising in de Simondstraat) leggen we een gescheiden rioolstelsel aan. Hiermee verminderen we de kans op wateroverlast. een gescheiden rioolstelsel heeft een buis voor afvalwater en een buis voor regenwater. Het vieze afvalwater gaat via rioolbuizen naar de rioolzuivering. Het veel schonere regenwater wordt geloosd op oppervlaktewater.

Hermien van Helsdingen denkt mee vanuit De Meente

De Jan van Arkelstraat wordt veiliger voor iedereen

Wie de Jan van Arkelstraat kent, weet dat de belangrijke verkeersader van Genemuiden niet altijd even veilig is. Zeker ouderen en mindervaliden hebben moeite met het drukke verkeer en alle obstakels. De gemeente wil de Jan van Arkelstraat daarom anders inrichten. Hermien van Helsdingen is een van de inwoners die meedenkt over goede oplossingen.

“Ik ken de verkeerssituatie in Hasselt eigenlijk beter…”, glimlacht Van Helsdingen die in de Hanzestad woont. Toch is zij bij uitstek iemand die over belangrijke kennis beschikt. Ze was jarenlang manager van De Meente en zet zich ook in voor de veiligheid van inwoners met dementie. Mede daarom vroeg het bestuur van Stichting De Meente of zij wilde meedenken over de herinrichting van de Jan van Arkelstraat. 

Belangrijkste looproute

“Ook in mijn tijd vonden bewoners van De Meente de Jan van Arkelstraat niet altijd even prettig. Het is de belangrijkste looproute richting het centrum, maar onderweg kom je nogal wat obstakels tegen. Je moet bovendien een paar keer oversteken en bij de Huisartsenpost wordt de weg plotseling heel smal. Voordat je daar bent, moet je dan ook nog die bult over. Nou kunnen we die bult niet weghalen, maar verder kan de weg echt veiliger…”, vindt Hermien.

Veilig voor dementerende

Daarmee kijkt ze ook naar de doelgroep mensen met dementie. “Ook in de beginfase van het ontstaan van de ziekte willen mensen met dementie hun zelfstandigheid behouden en deel blijven uit maken van de maatschappij. Daarvoor zijn soms aanpassingen nodig. De provincie en gemeenten houden steeds beter rekening met deze doelgroep, waarvoor ook de landelijke Stichting Samen Dementie Vriendelijk zich inzet.

Onlangs heeft de gemeente Zwartewaterland samen met Alzheimer Nederland een dementiescan gedaan om de situatie hier in kaart te brengen. Een kleine werkgroep heeft voorstellen uitgewerkt waarmee Zwartewaterland een dementievriendelijke gemeente kan worden. Nu kijkt de gemeente naar mogelijke verbeteringen. Het mooie is dat de plannen voor de Jan van Arkelstraat daarbij heel goed aansluiten.”

De juiste kleur helpt

Hermien pleit voor een weg met zo min mogelijk obstakels, veilige oversteekplaatsen, een bankje waarop mensen even kunnen uitrusten en een zo breed mogelijk trottoir. “Sommige maatregelen zijn heel simpel. Denk aan de kleur van de stenen die je gebruikt. Dementerende mensen zien zwarte tegels aan voor een gat. Daarom houdt de gemeente bij de bestrating rekening met de kleur. Zo haal je een onveilig gevoel weg.”

Uiteindelijk doel is dat bijvoorbeeld de bewoners van De Meente op een prettige manier naar het centrum of andere voorzieningen kunnen. Ook moet de Jan van Arkelstraat een aantrekkelijk gebied worden om even een praatje te maken of te genieten van een mooie dag. “Het is heel goed dat de gemeente burgers en organisaties betrekt bij dit soort plannen. Die beschikken immers over waardevolle kennis. Bovendien profiteert eigenlijk iedereen van maatregelen die je voor een bepaalde doelgroep neemt. Straks is de Jan van Arkelstraat voor iedereen veiliger.”
 

Heeft u gevonden wat u zocht?