Inwoners van Zwartsluis kunnen meebeslissen over de nieuwe speeltuin die een plek krijgt bij het Grote Gat. Tijdens een inloopbijeenkomst op maandag 27 maart kan iedereen stemmen op 1 van de 3 ontwerpen. De aanleg van de speeltuin is één van de plannen waarmee de gemeente Zwartewaterland het gebied rondom het Grote Gat dit jaar een impuls wil geven.

De plannen voor het Grote Gat zijn tot stand gekomen met een lokale werkgroep, bestaande uit inwoners en organisaties uit Zwartsluis. Het Grote Gat moet een plek worden waar iedereen uit Zwartsluis straks kan recreëren, spelen en beleven. In de natuur en aan het water. De plannen hiervoor omvatten onder andere de aanleg van een vissteiger, vlonderpad, laarzenpad en uitkijktoren.

Het Grote Gat moet een aanvulling worden op de recreatieve mogelijkheden in Zwartsluis. Wethouder Jan van der Poel: "Aan de hand van de Leefbaarheidsplannen willen we de beschikbare ruimte optimaal benutten. Daarbij houden we rekening met alle inwoners van Zwartsluis. Jong en oud."

Stemmen op het ontwerp voor de speeltuin

Tijdens een inloopbijeenkomst op maandag 27 maart in de Arembergerschool aan de Julianastraat 2 worden de plannen voor het Grote Gat gepresenteerd. Iedereen krijgt tussen 17.00 en 19.30 uur de kans om mee te stemmen op het mooiste ontwerp voor de speeltuin. De gemeente heeft hiervoor drie ontwerpen laten maken.  

“Deze speeltuin wordt de centrale speelplek voor Zwartsluis. Het is nu aan de inwoners om het mooiste ontwerp te kiezen”, aldus wethouder Van der Poel: "We hopen dat veel inwoners, en vooral ook kinderen, hun stem gaan uitbrengen.” In het voorjaar wordt de speeltuin aangelegd op het grasveld achter het zwembad.

Ruimte voor de natuur

Met een nieuwe inrichting van het gebied wordt de natuur rondom het Grote gat toegankelijker en beter beleefbaar. Van der Poel: "Het Grote Gat is een belangrijke ontmoetingsplaats. Waar we meer ruimte willen maken voor de natuur", vertelt wethouder Jan van der Poel. "Vorig jaar hebben we hiervoor de plannen besproken met buurtbewoners. Nu kunnen we ook echt aan de slag!"

Met snoeiwerkzaamheden bij de voormalige aanlegsteiger wordt het natuurgebied De Wieden meer zichtbaar gemaakt. Dat geeft de bezoekers straks een mooi vergezicht over het water. Ook komen er nieuwe knotwilgen. Daarmee wordt de knotwilgenrij langs de jachthaven doorgezet richting de Arembergerstraat. Op het grasveld bij de muziekkoepel komt meer ruimte voor kruiden. De gemeente gaat hier minder maaien, zodat de biodiversiteit in dit gebied wordt versterkt.