De Inspiratiesessies van de gemeente Zwartewaterland zijn goed bezocht. Ruim 40 organisaties voor zorg, welzijn, onderwijs, cultuur en sport brachten creatieve ideeën in om Positieve Gezondheid en Preventie in onze gemeente te verbeteren.

Aan drie inspiratietafels werd besproken wat al goed gaat, wat we samen nog meer kunnen doen en wat niet meer nodig is. Het sociaal domein inventariseert alle ingebrachte plannen. 

De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt voor de verschillende thema’s, waaronder gezondheid, beweging, eenzaamheid, ontwikkeling, zelfredzaamheid en ontmoeting. Begin volgend jaar sluiten de verschillende partijen hierover een Preventieakkoord. 

Bij de Inspiratiesessies bleek al dat hierin aandacht zal zijn voor: 

  • meer gebruik maken van ervaringsdeskundigen bij hulpvragen
  • proefproject kerngericht werken via bijv. een wijkteam (dichtbij de inwoners)
  • gezamenlijk plan van aanpak voor verbeteren kansengelijkheid van kinderen
  • stimuleren en faciliteren van leefstijladvisering en -coaching via de huisartsenpraktijk 
  • een sociale (digitale) kaart voor professionals om gemakkelijker door te verwijzen 
  • versterken van ketensamenwerking voor vroegsignalering 
  • meer ervaren vrijwilligers inzetten om jongeren te coachen en te betrekken bij verenigingswerk (sport/cultuur)