De komende weken starten wij met het maken van wijkuitvoeringsplannen in een aantal wijken. Daarvoor staan een aantal inloopbijeenkomsten op de kalender. De eerste 2 zijn in Dedemsvaart-Zuid en Hasselt om de Weede.

De wijkuitvoeringsplannen gaan over vragen zoals: 'hoe gaan we van het aardgas af?' en 'op welke termijn gaan we van het aardgas af?'. De beantwoording van deze vragen gebeurt in samenspraak met de bewoners van de betreffende wijken.

De gemeente wil graag met de bewoners van Dedemsvaart-Zuid in gesprek en nodigt inwoners en instellingen uit voor inloopbijeenkomsten in Het Teeuwland (Karel Doormanstraat 30). De bijeenkomsten zijn op:

  • Woensdagavond 28 september tussen 17.30 en 20.30 uur
  • Donderdagochtend 29 september van 10.00 uur tot 13.00 uur

Een week later is het de beurt aan de inwoners van Hasselt om de Weede. Ook met hen wisselt de gemeente graag van gedachten over de complexe opgave om uiteindelijk van het gas af te gaan. Ook deze bijeenkomsten zijn in Teeuwland. De data en tijdstippen zijn:

  • Woensdagavond 5 oktober tussen 17.30 en 20.30 uur
  • Donderdagochtend 6 oktober tussen 10.00 en 13.00 uur

Tijdens de ontmoetingen horen inwoners wat een wijkuitvoeringsplan nou eigenlijk is en hoe we daar samen met inwoners invulling aan geven. Ook willen we graag weten wat er speelt in de wijk rondom aardgasvrij worden.

Het gaat om inloopbijeenkomsten. Bezoekers kunnen dus zelf bepalen welk tijdstip hen het beste uitkomt. Vooraf aanmelden is niet nodig. Vooraf al vragen of opmerkingen? Meld het via duurzaam@zwartewaterland.nl.