Over de inpassing van grote zonneparken en windmolens in het buitengebied houden we op dinsdagavond 14 juni een informatieavond in het gemeentehuis in Hasselt. Alle geïnteresseerden zijn welkom. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Tijdens de bijeenkomst geven we de mogelijkheden aan hoe zonneparken en windmolens in ons buitengebied ingepast kunnen worden. Dit kan in de toekomst zorgen voor grootschalige opwek van energie. Daarmee kunnen we als gemeente voldoen aan onze opgave voor het opwekken van duurzame energie.

Lees meer over deze informatiebijeenkomst

Besluit over definitieve gebieden volgt later

Tijdens de informatiebijeenkomst komen niet de locaties van zonneparken en windmolens aan bod. Hiervoor hebben we eerder al concept zoekgebieden bepaald. Het vaststellen van de definitieve zoekgebieden voor zonne- en windenergie vindt waarschijnlijk pas plaats na de zomervakantie.