Op deze pagina vindt u informatie over het afgeven of stopzetten van een automatische incasso. U kunt hier ook een wijziging van uw bankrekeningnummer doorgeven.

U kunt de gemeente toestemming geven om de gemeentelijke belastingen automatisch van uw rekening af te schrijven. U betaalt dan in 10 maandelijkse delen. De eerste afschrijving is één maand na dagtekening van de aanslag. Een aanslag is een brief waarin staat hoeveel belasting u moet betalen.

Automatische incasso aanvragen

U vraagt automatische incasso aan met DigiD via onderstaande knop. U geeft de gemeente dan toestemming de belasting vanaf nu automatisch af te schrijven van uw bankrekening. 

Automatische incasso aanvragen

Heeft u geen DigiD? Download dan het formulier onderaan deze pagina.

Automatische incasso stopzetten

U kunt de automatische incasso altijd stopzetten. Dit kan met DigiD via onderstaande knop.

Automatische incasso stopzetten

Heeft u geen DigiD? Download dan het formulier onderaan deze pagina.

Wijzigen bankrekeningnummer voor automatische incasso

Via onderstaande knop kunt u uw bankrekeningnummer wijzigen wanneer u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven. U moet hiervoor inloggen met DigiD.

Wijzigen bankrekeningnummer automatische incasso

Betaling in delen

We schrijven uw belasting in zoveel delen af als er nog maanden over zijn in het belastingjaar. Minimaal twee en maximaal tien keer. Voorbeeld: U vraagt in juni aan om in delen te betalen. Dan zijn er nog zes maanden van het jaar over. U betaalt dan in zes delen.
Wanneer u geen automatische incasso aanvraagt, dan moet u in twee delen betalen. Dit moet u doen binnen 4 maanden na datum die op de brief staat met de te betalen belasting. 

Uitzonderingen

Voor niet-natuurlijke personen (bedrijven, stichtingen, verenigingen e.d.) is geen automatische incasso mogelijk. Het is niet mogelijk om de volgende belastingen via automatische afschrijving te betalen:

  • de aanslag(en) havengelden
  • (water)toeristenbelasting
  • Forensenbelasting
  • Precariobelasting
  • Marktgelden
  • Leges