Wat is het?

U kunt de gemeente toestemming geven om de gemeentelijke belastingen automatisch van uw rekening af te schrijven. U betaalt dan in 10 maandelijkse delen. De eerste afschrijving is één maand na dagtekening van de aanslag. Een aanslag is een brief waarin staat hoeveel belasting u moet betalen.

Automatische afschrijven aanvragen

U vraagt automatische incasso aan met het machtigingsformulier (zie downloads) . U geeft de gemeente dan toestemming de belasting vanaf nu automatisch af te schrijven.  

Automatische afschrijven stop zetten

U kunt uw machtiging altijd stoppen via het formulier Intrekken machtiging (zie downloads).

Betaling in delen

We schrijven uw belasting in zoveel delen af als er nog maanden over zijn in het belastingjaar. Minimaal twee en maximaal tien keer. Voorbeeld: U vraagt in juni aan om in delen te betalen. Dan zijn er nog zes maanden van het jaar over. U betaalt dan in zes delen.
Wanneer u geen automatische afschrijving aanvraagt, dan moet u in twee delen betalen. Dit moet u doen binnen 4 maanden na datum die op de brief staat met de te betalen belasting. 

Uitzonderingen

Voor niet-natuurlijke personen (bedrijven, stichtingen, verenigingen e.d.) is geen automatische incasso mogelijk. Het is niet mogelijk om de volgende belastingen via automatische afschrijving te betalen:

  • de aanslag(en) havengelden
  • (water)toeristenbelasting
  • Forensenbelasting
  • Precariobelasting
  • Marktgelden
  • Leges 

Heeft u gevonden wat u zocht?