Wat is het?

Betaalt u een belastingaanslag niet op tijd? Dan treffen wij invorderingsmaatregelen. Eerst ontvangt u een herinnering, daarna een aanmaning en - als u niet betaald heeft - een dwangbevel. Dit kost extra geld. Als u hierna nog niet heeft betaald, dan nemen we verdere invorderingsmaatregelen. Zoals beslag op loon, bankrekening of roerende zaken.

Wat kost het?

  • Eerst krijgt u een kosteloze herinnering.
  • Heeft u deze niet betaald? Dan krijgt u een aanmaning. Tot een bedrag van € 454 zijn de aanmaningskosten € 9, daarboven € 19.
  • Heeft u de aanmaning ook niet betaald, dan krijgt u een dwangbevel. De kosten zijn afhankelijk van het nog te betalen aanslagbedrag.
    • Tot een bedrag van € 90 zijn de kosten € 49. Voor elke € 45 boven de € 90, komt daar € 4 bij.

Zorg dat u op tijd betaalt!

Betaalt u de belasting niet op tijd dan kunt u een aanmaning verwachten. De kosten hiervoor moet u zelf betalen.

Kunt u niet op tijd betalen?

Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan invordering@zwartewaterland.nl of bellen naar 14 038. Vraag dan naar het team Invordering.

Heeft u vragen?

U kunt hiervoor een e-mail sturen aan invordering@zwartewaterland.nl of bellen naar 14 038. Vraag dan naar het team Invordering.