Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? U kunt ons dan vragen om kwijtschelding. 

Kwijtschelding aanvragen kan voor de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Let op: Voor het aanvragen van kwijtschelding voor de aanslag van het GBLT (waterschap) kunt u niet meer bij de gemeente terecht. Vanaf 1 januari 2020 doet u dat bij het GBLT.

Kwijtschelding is mogelijk als:

  • U een laag inkomen heeft.
  • U weinig spaargeld en bezittingen heeft.

Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Of heeft u kosten voor kinderopvang? Heeft u een partner en/of inwonende kinderen boven de 27 jaar met een inkomen? Dan houden we daar rekening mee bij het bepalen van uw inkomen.

Beperkingen

Voor de afval ledigingen kunt u kwijtschelding aanvragen voor:

  • maximaal 3 containerledigingen restafval (grijs) 
  • maximaal 15 aanbiedingen restafval bij een ondergrondse verzamelcontainer.

Voor de overige belastingen en heffingen is kwijtschelding mogelijk tot het bedrag van de aanslag. Voor hondenbelasting kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

Aanvraagformulieren

U kunt kwijtschelding digitaal aanvragen met één van deze formulieren:

DigiD linkKwijtschelding aanvragen gemeentelijke belastingen  

 DigiD linkKwijtschelding aanvragen gemeentelijke belastingen (verkort formulier)

U kunt ook zonder DigiD kwijtschelding aanvragen. De formulieren hiervoor vindt u onder downloads op deze pagina.

Let op dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt. We laten u binnen 8 weken per brief weten of u kwijtschelding krijgt. Heeft u vorig jaar al kwijtschelding gekregen? Dan informeren we u per brief of u dit jaar weer in aanmerking komt voor kwijtschelding.