Automatische incasso, machtiging

Wat is het?

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit heet een machtiging. U geeft de gemeente dan toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven. U betaalt dan in 10 maandelijkse delen. De eerste afschrijving is 1 maand na dagtekening van de aanslag. Een aanslag is een brief waarin staat hoeveel belasting u moet betalen.

Wat moet ik doen?

Wilt u de gemeente toestemming geven de belasting automatisch af te schrijven van uw bankrekening? U geeft dat met DigiD aan ons door. Heeft u geen DigiD? Download dan het formulier onderaan deze pagina.

DigiDAutomatische incasso aanvragen

Automatische incasso stopzetten

U kunt de automatische incasso altijd stopzetten. Dit kan met DigiD.

DigiDAutomatische incasso stopzetten

Wijziging bankrekeningnummer doorgeven

Heeft u een nieuw bankrekeningnummer? Geef dit aan ons door als u ons om automatische incasso heeft gevraagd. Deze wijziging geeft u door met DigiD.

DigiDWijziging bankrekeningnummer doorgeven

Voorwaarden

We schrijven uw belasting in zoveel delen af als er nog maanden over zijn in het belastingjaar. Minimaal 2 en maximaal 10 keer. Voorbeeld: U vraagt in juni aan om in delen te betalen. Dan zijn er nog 6 maanden van het jaar over. U betaalt dan in 6 delen.

Vraagt u geen automatische incasso aan? Dan betaalt u in 2 delen. Dit moet u doen binnen 4 maanden na datum die op de brief staat met de te betalen belasting.

Niet-natuurlijke personen (zoals bedrijven, stichtingen en verenigingen) kunnen geen automatische incasso aanvragen.
De volgende belastingen kunt u niet betalen via automatische afschrijving:

  • Havengelden
  • (Water)toeristenbelasting
  • Forensenbelasting
  • Precariobelasting
  • Marktgelden
  • Leges
  • Reclamebelasting