De vraag naar huishoudelijke ondersteuning is in de afgelopen periode toegenomen. Dit komt onder andere doordat mensen steeds ouder worden en langer zelfstandig thuis wonen. De aanbieders van huishoudelijke ondersteuning hebben momenteel een tekort aan huishoudelijke hulpen, waardoor er een wachtlijst is. Gemeente Zwartewaterland zoekt samen met de aanbieders naar oplossingen om een wachtlijst te voorkomen of verkorten.

Komt u in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning? En dient u een aanvraag in? Dan komt u nu op een wachtlijst. Ook wanneer u al gebruik maakt van huishoudelijke ondersteuning en een hulp wegvalt door bijvoorbeeld ziekte, kan deze hulp niet zomaar worden vervangen.

We begrijpen dat dit erg vervelend is en werken aan alle mogelijke oplossingen. Als u zich meldt bij de gemeente voor huishoudelijke ondersteuning, kijken we samen naar de mogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld familie of bekenden die u tijdelijk kunnen ondersteunen.

Op onze website leest u meer informatie over hulp vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Spreekt u liever een medewerker van de gemeente? Bel dan naar 14 038.