Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland heeft de Grote Kolksluis in Zwartsluis aangewezen tot gemeentelijk monument.

In juni vorig jaar heeft het college van B&W de procedure voor aanwijzing opgestart. Met het aanwijzen tot gemeentelijk monument zet het college nu een volgende stap. "Als gemeente zetten we ons actief in om beeldbepalende gebouwen en objecten te bewaren. Vanuit cultuurhistorisch perspectief willen we het sluiscomplex behouden. We willen dit verleden zichtbaar houden en doorgeven aan volgende generaties", aldus wethouder Harrie Rietman.

In de geschiedenis van Zwartsluis spelen de sluizen een grote rol. De Kolksluis werd in 1879 aangelegd. Rond de sluizen groeide Zwartsluis verder en ontstonden er scheepsbouw- en scheepsreparatiebedrijven. Ook groeide de handel en kozen veel schippers Zwartsluis als thuishaven.

Beeldbepalend

Tegenwoordig is de Grote Kolksluis nog steeds van belang voor de recreatievaart. Door de prominente plek in de stedenbouwkundige structuur is het sluiscomplex beeldbepalend geworden voor Zwartsluis. Rietman: "Zwartsluis heeft zich rondom deze sluis ontwikkeld. Dit sluizencomplex vertelt het verhaal hoe de voorouders van de mensen in Zwartsluis leefden."

Nog steeds neemt de Grote Kolksluis een belangrijke plek in. "De sluis draagt bij aan een prettige verblijfsomgeving voor onze inwoners en voor de bezoekers van Zwartsluis. Daarom vinden we het belangrijk om dit sluiscomplex aan te wijzen tot gemeentelijk monument."

Primaire waterkering

De Grote Kolksluis is eigendom van Rijkswaterstaat. Naar aanleiding van een gesprek met Rijkswaterstaat eind vorig jaar ziet het college van B&W geen aanleiding om af te wijken van de plannen. "Rijkswaterstaat is als eigenaar van het sluiscomplex verantwoordelijk voor het onderhoud en borging van de hoogwaterveiligheid en de functie van primaire waterkering. En dat blijft zo", stelt Rietman. "Daaraan doet een monumentale status niets toe of af."

De gemeentelijke Monumentenraad heeft vorig jaar augustus al positief geadviseerd over de plannen voor de aanwijzing van het sluiscomplex de Grote Kolkluis als gemeentelijk monument. Het aanwijzingsbesluit ligt 6 weken ter inzage.