Als de gemeenteraad op 7 april instemt met het bestemmingsplan voor de tweede fase van Tag West komen daar tussen nu en 2030 240 woningen. De eerste woningen komen op korte termijn beschikbaar. Daarnaast is overeenstemming bereikt tussen de gemeente Zwartewaterland en Heutinkgroep/Ontwikkelingscombinatie Genemuiden over het dossier Zevenhont. Binnen die overeenkomst zijn afspraken gemaakt over onder meer de aanleg van een nieuwe infrastructuur van en naar het bedrijventerrein Zevenhont.

De gemeente Zwartewaterland en Heutinkgroep hebben meerdere afspraken in een tweetal overeenkomsten vastgelegd. Wethouder Harrie Rietman is tevreden met de uitkomst. “Met Heutinkgroep hebben we na een lang en intensief traject van onderhandelingen overeenstemming bereikt op een aantal langslepende dossiers. We kunnen nu onze blik vooruit richten. Met onder meer de focus op nieuwbouw van woningen.”

De gemeenteraad is gisteravond tijdens een informatieavond bijgepraat over het bereikte resultaat.

Bouw nieuwe woningen

Met de overeenkomst kan een start worden gemaakt met de bouw van nieuwe woningen in Tag-West. Eerder besloot het college van burgemeester en wethouders al 10 extra woningen te bouwen in fase 1 van Tag-West. Daar komen in de tweede fase tussen nu en 2030 nog eens 240 woningen bij. Het bestemmingsplan voor deze fase is gereed en wordt in april besproken door de gemeenteraad.

De uitbreiding van Tag-West in de tweede fase gaat voornamelijk om rijtjeswoningen en twee-onder-één-kappers. Wethouder Harrie Rietman: “De bouw kan op korte termijn beginnen. Gelet op de druk op de woningmarkt streven we er naar om een groot deel van de 240 woningen al in de aankomende jaren te realiseren.”

De gemeente en Heutinkgroep zijn het verder samen eens geworden over de overdracht van het openbaar gebied op het Tag. Zodra de overdracht is afgerond, kan ook de Tagweg haar definitieve inrichting krijgen.

Afwikkeling van het bedrijventerrein Zevenhont IV

Met de overeenkomst zijn beide partijen ook nader tot elkaar gekomen ten aanzien van de afwikkeling van slepende verschillen van mening over het bedrijventerrein Zevenhont IV.

Daarbij is het knelpunt rondom de aanleg van waterretentie en de overdracht van wegen en het openbaar gebied van dit deel van het bedrijventerrein weggenomen. Verder hebben de gemeente en Heutinkgroep afspraken gemaakt over de eigendomssituatie van een afsluitende groenstrook.

Betere ontsluiting van het bedrijventerrein

Door de overeenkomst kan de gemeente aan de slag om het bedrijventerrein Zevenhont op een zo optimaal mogelijke manier te ontsluiten. “Het verkeer van en naar het bedrijventerrein kan straks, behalve via de bestaande rotonde nabij Naberman, ook gebruik maken van een nieuw aan te leggen rotonde ter hoogte van Zevenhont Zuid”, vertelt wethouder Rietman. De rotonde wordt gerealiseerd op het terrein van Heutink.

De aanleg van gewenste ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein wordt mogelijk doordat Heutink het bij hen in eigendom zijnde perceel, gelegen tussen Zevenhont IV en de geplande locatie voor Vébé (Zevenhont Zuid) wil ontwikkelen voor grotendeels eigen gebruik. Gemeente en Heutink dragen bij in de kosten van de aanleg van de wegen waarbij Heutink verantwoordelijk wordt voor de aanleg. De ondergrond van de wegen wordt door Heutink om niet beschikbaar gesteld.

De landschappelijke inpassing van Zevenhont Midden zal naadloos aansluiten bij het beeld, zoals dat al is gepresenteerd aan de gemeenteraad en aanwonenden. Het bestemmingsplan hiervoor ligt binnenkort ter inzage. Rietman: “Ter hoogte van Zevenhont IV en Midden zal zelfs sprake zijn van een aanzienlijke verbreding van het gebied dat bestemd is voor groenstrook en waterberging.”