De gemeente Zwartewaterland gaat de milieueffectrapportage voor de uitbreidingen van het bedrijventerrein Zevenhont in Genemuiden op enkele onderdelen nader uitwerken. Met dit besluit volgt de gemeente het vandaag uitgebrachte advies van de Commissie m.e.r. Het college van B&W wil met name duidelijk in beeld brengen welke positieve effecten de uitbreidingen heeft op het milieu. "We willen uitwerken op wat voor manier wij de kansen van deze uitbreidingen willen benutten voor de biodiversiteit en onze duurzaamheidsambities", vertelt wethouder Harrie Rietman.

De gemeente heeft plannen om het bedrijventerrein Zevenhont uit te breiden in oostelijke en zuidelijke richting. Met die uitbreidingen wil de gemeente voldoen aan de enorme vraag. Wethouder Rietman: "Het bedrijventerrein is de laatste jaren stevig gegroeid. We willen nu meer bedrijven de kans geven om zich op deze plek te ontwikkelen."

Voor de uitbreidingen van het bedrijventerrein heeft de gemeente een milieueffectrapport opgesteld. Dit rapport heeft de gemeente laten beoordelen door de Commissie m.e.r. Deze commissie is nu met een aantal regieaanwijzingen gekomen. Op basis van deze informatie gaat de gemeente Zwartewaterland het rapport op een aantal onderdelen nader uitwerken. "We hebben zeer waardevolle adviezen ontvangen van de Commissie m.e.r.", aldus wethouder Rietman. "Daarin zien we ook dat de adviezen grotendeels aansluiten bij de plannen die er al wel waren, maar niet voldoende te herkennen waren in het milieueffectrapport."

Duurzaamheidsambities

De gemeente gaat samen met initiatiefnemers aan de hand van de regieaanwijzingen het milieueffectrapport herijken. "De uitbreidingen van het bedrijventerrein biedt kansen ten aanzien van het verbeteren van de biodiversiteit. Maar kan ook bijdragen aan onze duurzaamheidsambities. Deze kansen gaan we op advies van de Commissie verder uitwerken in de m.e.r.", aldus de wethouder.

Het college van B&W gaat nu inventariseren hoe de aanvullingen vorm krijgen in het milieueffectrapport. Het is de verwachting dat de dit niet leidt tot vertraging van de uitbreidingen van het bedrijventerrein Zevenhont.