De gemeenten Raalte, Dalfsen, Staphorst en Zwartewaterland hebben voor het verstrekken van Wmo-hulpmiddelen (rolstoel, tillift e.d.) een aanbestedingsprocedure doorlopen. De aanbesteding is gegund aan leverancier RSR Revalidatieservice BV. Dit is momenteel ook al onze leverancier.

Contract treedt per 1 juni in werking

Het nieuwe contract met RSR Revalidatieservice treed per 1 juni in werking, voor een periode van drie jaar. Na deze periode bestaat de mogelijkheid om het contract met twee keer twee jaar te verlengen.
 

Voor de gebruikers van een Wmo-hulpmiddel verandert er niets

Voor inwoners die gebruik maken van een Wmo-hulpmiddel verandert er niets. Dezelfde leverancier blijft gecontracteerd. Dit betekent dat de levering, de service en het onderhoud van de hulpmiddelen op dezelfde vertrouwde manier blijven gaan.