De gemeenten Raalte, Dalfsen, Staphorst en Zwartewaterland hebben voor het verstrekken van Wmo-hulpmiddelen (rolstoel, tillift e.d.) een aanbestedingsprocedure doorlopen. De aanbesteding is gegund aan leverancier RSR Revalidatieservice BV. Dit is momenteel ook al onze leverancier.