In woonwijk Tag-West in Genemuiden wordt momenteel volop gebouwd. Als de woonwijk gereed is, neemt de gemeente Zwartewaterland het onderhoud en beheer van de openbare ruimte over van ontwikkelaar Heutink. In de voorbereiding op deze overname wil de gemeente de effecten van de nieuwe wijk op de grond en het grondwater in kaart brengen.

Tag-West is gebouwd op voormalig agrarisch landschap. Voor de bouw van de woonwijk is het gebied daarom eerst flink opgehoogd. Met het onderzoek wil de gemeente inzicht krijgen in de mogelijke effecten op het gebied door de bouw van de woningen, maar ook door de aanleg van onder andere de wegen, trottoirs en straatverlichting.

Ervaringen delen

"Wij willen het beheer van de openbare ruimte zo goed mogelijk uitvoeren. Daarom is het van belang om vooraf goed inzicht te krijgen in de huidige situatie. En het effect van de aanleg van bijvoorbeeld de straten en woningen op het grondwater", aldus wethouder Harrie Rietman. "Dat doen we voor een deel door eigen onderzoek. Maar we roepen ook de bewoners van Tag-West op om hun ervaringen te delen."

De bewoners van Tag-West krijgen per post een vragenlijst. Aan de hand van deze vragen kunnen zij vertellen of ze op dit moment overlast hebben door water of vocht. Of hier zelf maatregelen tegen hebben genomen. Op die manier kan de gemeente meekijken naar het grondwater rondom de woningen in de wijk. Andere delen van de openbare ruimte, zoals wegen, stoepen en straatverlichting, kan de gemeente zelf controleren.