De gemeente Zwartewaterland start op maandag 21 november met de aanleg van het vrijliggende fietspad aan de Zwolsesteeg. De verwachting is dat het fietspad in januari 2023 gereed is. Een onderdeel van het fietspad is een fietsbrug over de Nieuwe Wetering. De werkzaamheden sluiten aan op het werk van de provincie Overijssel aan het fietspad op de N760. Dit fietspad is weer open vanaf 28 november en kan dan worden gebruikt door het fietsverkeer dat nu over de Zwolsesteeg fietst.

Visualisatie van het nieuwe fietspad

Met de aanleg van het vrijliggende fietspad aan de Zwolsesteeg zet de gemeente in op het verder verbeteren van de verkeersveiligheid voor het fietsverkeer. Hierdoor krijgt straks ook het laatste deel van de fietsroute Genemuiden - Zwolle een vrijliggend fietspad. Daarvoor zijn deze week de eerste werkzaamheden begonnen. Schagen Infra voert de werkzaamheden uit voor de gemeente. 

Nieuw fietspad naast de rotonde

De eerste werkzaamheden zijn al uitgevoerd. Op het bestaande fietspad naast de rotonde Randweg/Kamperzeedijk/Tagweg/Waterkeringspad zijn deze maand de tegels vervangen voor asfalt. Maandag 21 november beginnen de eerste werkzaamheden naast de Zwolsesteeg. Fietsers kunnen tot 28 november via de oostelijke zijde van de rotonde de Randweg oversteken naar de Zwolsesteeg. Voor autoverkeer bestaat op dit moment al een andere omleiding.

Zwolsesteeg afgesloten vanaf 28 november

Vanwege werkzaamheden door de provincie Overijssel aan het fietspad op de N760 is de Zwolsesteeg tot 28 november nog in gebruik als omleiding voor de fietsers. De provincie opent op 28 november het fietspad op de N760. Vanaf dat moment wordt de Zwolsesteeg voor al het doorgaande verkeer afgesloten. 

Fietsers die niet meer over de Zwolsesteeg kunnen, kunnen gebruik maken van het nieuwe fietspad op de N760. Het fietspad op de N760 is nog niet volledig geopend. Vanaf Genemuiden kunnen fietsers tot aan de Bolleschuur over de N760 fietsen. Hierna moeten zij via de Parallelweg en Koekoeksweg hun weg vervolgen richting IJsselmuiden. Naar schatting is vanaf 16 december de N760 weer open voor al het verkeer.

Fietsbrug over de Nieuwe Wetering

Het nieuwe vrijliggende fietspad aan de Zwolsesteeg wordt later deze maand aangesloten op het bestaande fietspad langs de Zwolsesteeg. Daarvoor wordt een fietsbrug gemaakt over de Nieuwe Wetering. KLB Waterbouw start met deze werkzaamheden op 28 november. Het nieuwe fietspad is volgens verwachting in januari 2023 klaar. Vanaf dat moment kan het fietspad door fietsers in gebruik worden genomen.

Begin 2023 starten de werkzaamheden aan de rijbaan van de Zwolsesteeg. Die werkzaamheden duren tot eind maart. Doorgaand auto- en vrachtverkeer wordt in deze periode omgeleid. De actuele planning staat op www.zwartewaterland.nl/zwolsesteeg.