De gemeente doet een oproep aan alle jongeren van 12 tot en met 16 jaar in Zwartewaterland. “Meld je aan voor de jongerenraad en praat mee over wat er gebeurt in jouw woonplaats.” Ook vraagt de gemeente aan ouders en verzorgers om hun kinderen op de hoogte te brengen van dit nieuwe initiatief. “We hopen zo dat de jongerenraad straks een mooie afspiegeling vormt van de jeugd in onze gemeente, zodat we uit alle hoeken van de samenleving input krijgen.”

Foto van de jongerenraad

Burgemeester Eddy Bilder is blij met de komst van de jongerenraad en spreekt van een win-winsituatie voor Zwartewaterland. “De jongeren kunnen zo actief meedenken met belangrijke onderwerpen die spelen in onze gemeente”, vertelt hij. “Ze kunnen ook zelf onderwerpen aandragen en duidelijk maken wat de jeugd belangrijk vindt. Voor de gemeente is dit erg waardevolle informatie, die we kunnen gebruiken in ons beleid. Daarnaast is het mooi dat jongeren al vroeg kennismaken met het gemeentelijk beleid en de lokale politiek.”

CBS Het Anker

Het college van B&W maakte eind 2021 bekend dat Zwartewaterland een eigen jongerenraad krijgt. Het idee ontstond op CBS Het Anker in Hasselt. De leerlingen van groep 8 gingen aan de slag met het thema ‘Tweede Kamerverkiezingen’ en vormden daarbij politieke partijen. Ook het idee voor een eigen jongerenraad kwam ter sprake. Een aantal kinderen bleek erg geïnteresseerd en ging met de burgemeester in gesprek voor de verdere invulling.

Vier keer per jaar vergaderen

Inmiddels zijn de plannen voor de jongerenraad concreet. Alle jongeren van 12 tot en met 16 jaar, woonachtig in Zwartewaterland, zijn van harte welkom om voor de duur van 2 jaar raadslid te worden. Zij vergaderen 4 keer per jaar in de raadszaal van het gemeentehuis, met burgemeester Bilder of een wethouder die betrokken is bij het te bespreken onderwerp. Een ambtenaar helpt de jongeren met een gedegen voorbereiding. De input die de gemeente zo krijgt, neemt het college mee in zijn voorstellen aan de gemeenteraad.

Aanmelden voor de jongerenraad

Een aantal enthousiaste jongeren uit Hasselt meldde zich al aan voor de jongerenraad. Zij helpen de komende tijd ook met het werven van nieuwe collega-raadsleden. Jongeren die zich willen aansluiten, kunnen zich tot en met 31 maart 2022 aanmelden. Dit kan op www.zwartewaterland.nl/jongerenraad. Hier staat ook alle informatie over de jongerenraad.

Na aanmelding stuurt de gemeente een bericht terug over het verdere verloop. Op 28 april 2022 wordt de eerste jongerenraad van Zwartewaterland gepresenteerd en gaat deze ook daadwerkelijk van start.