Het gemeentebestuur wil inwoners van Zwartewaterland laten profiteren van de opbrengsten van duurzame energie. Dat kan als de gemeente het voortouw neemt. "Met grootschalige duurzame energie vragen we iets van inwoners en bedrijven", zegt wethouder Harrie Rietman. "Wij vinden het wel zo eerlijk als zij er dan ook iets voor terugkrijgen. Daarom zeggen wij: grote wind- en zonneparken moeten zoveel mogelijk lokaal eigendom worden." Op donderdag 13 januari bespreekt de gemeenteraad van Zwartewaterland de rol van de gemeente.

In Zwartewaterland zijn mogelijke zoekgebieden besproken waar in de toekomst grootschalige opwek van nieuwe energie kan komen. Aan de hand van informatie die is opgehaald tijdens het participatietraject worden deze zoekgebieden op een later moment omschreven.

Inwoners en bedrijven profiteren mee

De initiatieven op het gebied van wind- en zonne-energie zorgen voor veranderingen in het landschap. Die veranderingen kunnen straks effect hebben op de leefomgeving van inwoners en ondernemers. Daarom wil het gemeentebestuur dat zij goed betrokken zijn. En dat zij meeprofiteren van de opbrengsten van de opgewekte energie.

Dit kan door lokaal eigendom. Bewoners en bedrijven uit de gemeente worden dan eigenaar of mede-eigenaar van een zonneveld of windmolen. Vaak gebeurt dit in de vorm van coöperatie of andere passende rechtsvorm. Soms is het collectief van bewoners of bedrijven voor 100% eigenaar en soms voor een deel.

Stimulerende rol gemeente

Om te zorgen dat de omgeving ook echt voordeel krijgt, neemt de gemeente het voortouw. Het college van B&W stelt voor om dit te doen in een stimulerende rol. Deze wens is afgelopen jaar nadrukkelijk naar voren gekomen tijdens het participatietraject. Dit traject bestond uit onder andere een enquête, gesprekken tijdens informatiebijeenkomsten, DuurzaamheidsTafels en individuele gesprekken met belanghebbenden.

In deze simulerende rol stelt de gemeente beleidsregels op voor de lokale initiatieven rondom wind- en zonne-energie. Hiermee kan de gemeente maximaal sturen op randvoorwaarden en regie houden op de lokale initiatieven. Ook houdt de gemeente in de gaten dat de omgeving goed betrokken is.

Regie uitvoering meer bij de initiatiefnemer

Verder kan de gemeente ook op bepaalde locaties een aanbesteding uitschrijven. Door zo'n maatschappelijke tender houdt de gemeente bij de start relatief veel regie. Tijdens de uitvoering kan de gemeente de regie dan meer los laten. 

Wethouder Rietman: "Door als gemeente aan het begin van een initiatief meer de regie te pakken, willen we invulling geven aan minimaal 75% tot 100% lokaal eigendom in onze gemeente. En zorgen we dat de opbrengsten van de opwek van grootschalige energie weer terugvloeit naar onze inwoners en bedrijven." Hierbij is en blijft de lokale initiatiefnemer eindverantwoordelijk voor het eindresultaat.

'Dit moet je echt samen doen'

"Met hulp en middelen vanuit de gemeente en provincie kunnen we lokale initiatiefnemers helpen bij het realiseren van de plannen, op basis van juiste voorwaarden", aldus de wethouder duurzaamheid. "Het ontwikkelen van zonne- en windenergie moet je echt samen doen. Met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Onze inwoners en ondernemers moeten kunnen meebeslissen over wat er in hun omgeving gebeurt. En nog belangrijker, ze moeten ook kunnen meeprofiteren van de energie die wordt opgewekt."

Raad bespreekt rol op 13 januari

De gemeenteraad bespreekt de gemeentelijke rol rond lokaal eigendom tijdens de raadsvergadering op 13 januari. Dat betekent dat de raad nog anders kan besluiten dan het college nu voorstelt. De raadsvergadering is voor iedereen te bekijken via zwartewaterland.raadsinformatie.nl.