Verhuurders mogen alleen nog arbeidsmigranten huisvesten als zij hiervoor het overgangsrecht hebben verkregen. De gemeente Zwartewaterland stelt verhuurders die dit overgangsrecht nog niet hebben tot 2 mei 2022 in de gelegenheid om dit aan te vragen.

In de gemeente Zwartewaterland wonen en werken veel arbeidsmigranten. Zij zijn van belang voor de economie in de gemeente. Op dit moment heeft de gemeente niet in alle gevallen in beeld waar deze arbeidsmigranten wonen en werken. Dat komt doordat arbeidsmigranten, die maximaal een half jaar in de gemeente werken en wonen, zich niet bij de gemeente als inwoner hoeven in te schrijven.

De gemeente Zwartewaterland vraagt daarom verhuurders die arbeidsmigranten huisvesten om zich te melden. “Om bewoning van reguliere woningen door arbeidsmigranten te voorkomen, hebben we het bestemmingsplan veranderd. Daarmee houden we grip op de huisvesting van arbeidsmigranten en voorkomen we ongewenste maatschappelijke effecten”, vertelt wethouder Gerrit Knol. “We gaan hier ook op handhaven. Daarom geven we verhuurders nu nog de kans om het overgangsrecht aan te vragen om de verhuur voort te zetten.”

Aanvragen overgangsrecht

Sinds 10 september 2020 hanteert de gemeente regels voor het verhuren van woningen aan arbeidsmigranten. Nieuwe huisvesting is sinds die datum getoetst aan de nieuwe regels. De gemeente wil nu ook in kaart brengen welke verhuurders al voor 10 september 2020 zijn gestart met de verhuur van woonruimte aan arbeidsmigranten.

Verhuurders die voor 10 september 2020 met de verhuur aan arbeidsmigranten met een kort verblijf zijn gestart en dit nog steeds doen, kunnen bij de gemeente overgangsrecht aanvragen om het verhuren van woningen aan arbeidsmigranten voor te zetten. Wethouder Knol: “Voor ons is het vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk om te weten waar deze arbeidsmigranten wonen en werken in onze gemeente.”

Leefbaar houden

De gemeente wil hiermee bijdragen aan het leefbaar houden van de kernen. Wethouder Knol: "We willen dat iedereen onder goede omstandigheden kan wonen en werken in onze gemeente. Maar we willen ook voorkomen dat deze huisvesting door geluidsoverlast of parkeeroverlast een negatief effect heeft op de leefbaarheid van een wijk."

Verhuurders kunnen tot 2 mei 2022 het overgangsrecht aanvragen. Dit kan op: www.zwartewaterland.nl/huisvesting-arbeidsmigranten.