Het nieuwe beleid  wordt beschreven in een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan (GVVP). In het GVVP staan de prioriteiten voor de komende tien jaar op het gebied van bijvoorbeeld verkeersveiligheid, de overgang naar duurzaam vervoer, bereikbaarheid en parkeren. De gemeente Zwartewaterland wil op het gebied van verkeer veilig, bereikbaar en leefbaar blijven. Ook in de toekomst.

Mening inwoners is erg belangrijk

De gemeente Zwartewaterland heeft daarbij de hulp en input van de inwoners hard nodig. Wethouder Maarten Slingerland: “Door middel van een  digitale enquête willen we te weten komen hoe inwoners denken over de huidige verkeers- en vervoersituatie in de gemeente. In de enquête stellen we onder andere vragen over de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en het parkeren in de gemeente. Ook is er de mogelijkheid om knelpunten en wensen op het gebied van verkeer op kaart aan te geven. Ik stel het invullen van de enquête zeer op prijs.” Natuurlijk kan de gemeente niet alle wensen vervullen. “Verkeersmaatregelen zijn vaak erg duur. Er moeten dus keuzes worden gemaakt. Hierbij kijken we naar wat dringend is, wat noodzakelijk en wat wenselijk. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit.”
 

Invullen enquête duurt tien minuten

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. De resultaten uit de enquête worden anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt voor het nieuw op te stellen GVVP. 

Naar de enquete