Op OBS Aremberg in Zwartsluis zijn op woensdag 9 november de eerste meertalenbrochures van Jongleren in het verkeer uitgereikt. Schoolleider Leendert Kroes nam de eerste brochures in ontvangst uit handen van wethouder Maarten Slingerland van de gemeente Zwartewaterland en Astrid van der Windt vanuit het project Jongleren in het verkeer. De leerlingenraad en verkeersouders van OBS Aremberg hadden hiervoor een speciale activiteit georganiseerd.

Wethouder Slingerland reikt de eerste brochure uit.

De meertalenbrochure is speciaal bedoeld voor ouders met een migratieachtergrond. De brochures  hebben tot doel om ouders betekenisvol te betrekken en te informeren over de ontwikkeling van jonge kinderen in het verkeer. Ouders krijgen daarbij waardevolle tips om jonge kinderen veilig in het verkeer te begeleiden.

Leendert Kroes is blij met deze aanvulling. “Op onze school zitten verschillende leerlingen met een migratieachtergrond. Wij besteden altijd al veel aandacht aan verkeerslessen op onze school en met deze brochures kunnen wij ook de ouders van deze leerlingen eenvoudig actief betrekken.”

Extra belangrijk

Astrid van der Windt licht de ontwikkeling van de brochures toe vanuit het landelijk Projectteam Jongleren in het verkeer. “Jongleren in het verkeer is een educatief programma voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar én hun opvoeders. Baby’s, peuters en kleuters leren ongemerkt al veel over verkeersregels en -gedrag. Het is belangrijk om dit te stimuleren. Tijdens ouderbijeenkomsten merkten wij regelmatig dat er behoefte is aan meer informatie voor ouders met een migratieachtergrond. De toestroom van vluchtelingen, waaronder veel moeders met jonge kinderen uit Oekraïne, maakte de ontwikkeling van deze brochures extra belangrijk.”

Wethouder Maarten Slingerland is blij dat de gemeente Zwartewaterland de landelijke primeur heeft. “Dat wij de meertalenbrochures als eerste in Zwartsluis kunnen uitreiken, onderstreept dat wij veel waarde hechten aan verkeersveiligheid”, vertelt Slingerland. “Met de brochure willen wij een bijdrage leveren aan het bevorderen van de vaardigheden van kinderen in het verkeer. Binnenkort delen we daarom de brochures ook uit op scholen in Hasselt en Genemuiden en de opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne.”

Enthousiast

Projectaanbieders Windtkracht Verkeerseducatie en EDUX hebben de brochures nu samen met de Provincie Utrecht ontwikkeld. De brochures zijn mede tot stand gekomen dankzij bijdragen van de provincie Utrecht, Overijssel, Gelderland, Bureau de Groot Volker en verschillende gemeenten. De gemeente Zwartewaterland is enthousiast over deze ontwikkeling en zorgt voor verspreiding van de brochures binnen de eigen gemeente.